Ευχαριστήρια επιστολή προς τον Βασίλη Ζαμπέλη και το Δημοτικό Σχολείο Αγίων Ασωμάτων.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω κ. Βασίλη Ζαμπέλη και το Δημοτικό Σχολείο Αγίων Ασωμάτων για την εθελοντική προσφορά τους στο πρόγραμμα “Spotlighters - Iluminating student paths to resilience with the science of stress”. Νιώθω ιδιαίτερη τιμή για την άμεση ανταπόκριση του πρώην καθηγητή μου, συνάδελφου και φίλου Βασίλη Ζαμπέλη στο κάλεσμά μας να μοιραστεί τις εμπειρίες του για το άγχος μέσα από μια σύντομη συνέντευξη. Επίσης, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κ. Κωνσταντίνο Σταμάτη για την πολύτιμη βοήθειά του.

Το ερευνητικό πρόγραμμα SPOTLIGHTERS: Illuminating student paths to resilience with the science of stress (PROJ. Nº 2018-1-ES01-KA201-050646) είναι ένα έργο που στοχεύει στην ενημέρωση των εκπαιδευτικών και των μαθητών για τις πιθανές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του στρες και τους παρέχει τις δεξιότητες για να μειώσουν αυτές τις πιθανές επιπλοκές. Συμμετέχουν εταίροι από 5 χώρες: Universitat Pompeu Fabra (Ισπανία), University of Helsinki (Φιλανδία), Autonomous University of Barcelona (Ισπανία), University of Western Macedonia (Ελλάδα), Metropolia University of Applied Sciences of Helsinki (Φιλανδία), Advancis (Πορτογαλία), LOOP.bz (Δανία) και ΒΟΟΝ (Πορτογαλία).

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μπράτιτσης Θαρρενός, Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΔΜ.

Μιχάλης Ιωάννου
Νηπιαγωγός
Υποψήφιος Διδάκτορας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας