1η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων παρεμβάσεων δημοσίου χαρακτήρα τοπικού προγράμματος CLLD/ LEADER 2014 - 2020.

Δελτίο Τύπου.
Το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής, με την 1η Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων δημοσίου χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER «Πολιτισμός και Περιβάλλον “Εν Πλώ”» του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020, καλεί τους ενδιαφερόμενους: ΟΤΑ Α βαθμού και φορείς τους Φορείς Δημοσίου Τομέα Ιδιωτικούς φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων, καθώς και φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σύμφωνα και με την επιλεξιμότητα που καθορίζεται στο τοπικό πρόγραμμα της ΟΤΔ, για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Μέτρου 19: «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)», Υπομέτρο 19.2 «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων».

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δύναται να χρηματοδοτηθούν Πράξεις δημοσίου χαρακτήρα, που συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας. Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: Δευτέρα 14 Μαΐου 2018 (14/05/2018) Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: Παρασκευή 27 Ιουλίου 2018 (27/07/2018) Βρείτε αναλυτικά την Πρόσκληση και τα Παραρτήματα αυτής ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: http://atticaislandsnetwork.gr/1i-prosklisi- paremvaseon-dimosiou- charaktira/ και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.agrotikianaptixi.gr