Δελτίο Τύπου για την επιτυχία της έκθεσης της ομάδας Aegina Coastal Path.

Δελτίο Τύπου.
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η έκθεση ιδεών ανάπλασης παραλιακού μετώπου της Αίγινας και δημιουργίας παραθαλάσσιας διαδρομής από την ομάδα Aegina Coastal Path.
Το κοινό είχε την ευκαιρία να μελετήσει επιμέρους προτάσεις καθορισμένων τμημάτων της παραλιακής διαδρομής από την πόλη προς τον Μαραθώνα μέσω αποτύπωσης σε αρχιτεκτονικές μακέτες. Οι 2 μακέτες αφορούν επιλεγμένες τοποθεσίες πλησίον του λιμανιού έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση των πεζών. Δύο μακέτες αφορούν ενδεικτικά, τις περιοχές Βροχεία και τμήμα του δρόμου πριν την 1η παραλία του Μαραθώνα, ενισχύοντας τις δυνατότητες ασφαλούς διάβασης εκτός δρόμου, περιπατητικού τουρισμού και απόλαυσης του φυσικού κάλους του νησιού. Ιδιαίτερα, σκοπός είναι ο σχεδιασμός να ενσωματώνει δυνατότητες πρόσβασης σε ομάδες όπως άτομα με ειδικές ανάγκες, γονείς με καροτσάκια και λοιπές περιπτώσεις καθημερινής χρήσης.
Παράλληλα παρουσιάζονται εργασίες φοιτητών αρχιτεκτονικής του πανεπιστημίου Drury στα πλαίσια μελέτης τους για το θέμα.
Ο σχεδιασμός της ομάδας περιλαμβάνει σαν επόμενο βήμα την αποτύπωση προτάσεων και προς άλλες περιοχές παραλιακά προς Σουβάλα, Βαγία, κ.α.
Ιδιαίτερα η  δημοσίευση του Αίγινα portal συνέβαλε σημαντικά στην προσέλκυση των ενδιαφερομένων ενώ έδωσε την ευκαιρία στην ανταλλαγή νέων απόψεων και προτάσεων.
Σαν γενικό συμπέρασμα η συντριπτική πλειοψηφία των επισκεπτών ήταν θετικοί προς την ιδέα. Τα ερωτήματα προς την ομάδα αφορούσαν το χρονικό πλαίσιο έναρξης υλοποίησης.
Επιδίωξη της ομάδας είναι η διεξαγωγή περαιτέρω συναντήσεων και συζητήσεων προς την κατεύθυνση αυτή. Για κάθε νέα εξέλιξη η ομάδα θα δημοσιεύσει τα νέα στο website www.aeginacoastalpath.gr