Δημόσια Βιβλιοθήκη Αίγινας. Το Εφορευτικό Συμβούλιο για την δωρεά της αρχειοθήκης του Στέφανου Δραγούμη.

Δημόσια Βιβλιοθήκη Αίγινας. Εφορευτικό Συμβούλιο. Δελτίο Τύπου.
Η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας ευχαριστεί θερμά τον κ. Μάρκο Δραγούμη για τη δωρεά της αρχειοθήκης του Στέφανου Δραγούμη, πρωθυπουργού της Ελλάδας το 1910. Η οικογένεια Δραγούμη είναι στενά συνδεδεμένη με την ιστορία του τόπου μας, αφότου ο Νικόλαος Δραγούμης προπάππους του Μάρκου, είχε προσληφθεί στο Γραφείο Ιω. Καποδίστρια στην Αίγινα το 1828.

Ευχαριστούμε, επίσης, τη μεταφορική εταιρεία «Ο Σωτήρης» και τους εθελοντές, που ανιδιοτελώς συνέβαλαν στη μεταφορά της.