Αγροτικός Σύλλογος Αίγινας. Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2020.

Ο Αγροτικός Σύλλογος Αίγινας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους καλλιεργητές ότι μπορούν να υποβάλλουν την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2020, στο γραφείο του Συλλόγου επί της Λεωφ. Λεουσείου το Σάββατο 30 Μαΐου ,την Κυριακή 31 Μαΐου και την Δευτέρα 1 Ιουνίου.
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους παρακαλούνται να επικοινωνήσουν στα τηλ. 2106452955, 2106532137 και 2106422919.