Ευχαριστήριο από το Δημοτικό Σχολείο των Αγίων Ασωμάτων.

Η σχολική κοινότητα του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Αγίων Ασωμάτων ευχαριστεί:
α) το Δήμο Αίγινας για τη διάθεση υλικών απαραίτητων για την
πραγματοποίηση εργασιών στο σχολείο (αποκατάσταση διαδρόμων)
β) τον κ.Κορναράκη Χρήστο για την εκτέλεση των εργασιών.
γ) τον κ.Σκαλτσιώτη Γεώργιο για τη διάθεση υγειονομικού υλικού στο σχολείο.
Ο δ/ντής
Ιωάννου Παύλος