Φίλιππος Τζίτζης: "Ανταπόκριση του Δήμου μας στην ανάγκη ένταξης και κοινωνικής ενσωμάτωσης φιλοξενούμενων στην Αίγινα προσφύγων και μεταναστών από την Ουκρανία".

Αίγινα Ώρα Συνεργασίας. Δελτίο Τύπου.
Σύντομη περιγραφή του κοινωνικού ζητήματος

Έχουν αφιχθεί και φιλοξενούνται προσωρινά στην Αίγινα 40 ουκρανοί πρόσφυγες ενώ επίκειται η μεταφορά και άφιξη άλλων 50, που δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους για τη αντιμετώπιση των ακόλουθων αναγκών:
1. Σίτισης
2. Διαμονής
3. Επικοινωνίας με τον τοπικό πληθυσμό
4. Επαγγελματικής αποκατάστασης
5. Πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
6. Ιατροφαρμακευτικής παρακολούθησης και φροντίδας

Για την έγκαιρη, συστηματική και υπό συνθήκες διαφάνειας και λογοδοσίας διαχείριση του ζητήματος, απαιτείται η συμμετοχή του Δήμου μας με τη συμβουλευτική συνδρομή του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών & Προσφύγων, όπως αυτή προβλέπεται από τοΝ.3852/2010, Άρθρο 78 όπως αντικαταστάθηκε από το Άρθρο 79 του Ν.4555/2018.

Με βάση αυτό το νομικό πλαίσιο, οι αρμοδιότητες του ανωτέρω οργάνου είναι: α) η καταγραφή και η διερεύνηση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες, που κατοικούν μόνιμα στην περιφέρεια του οικείου δήμου, ως προς την ένταξή τους στην τοπική κοινωνία, την επαφή τους με δημόσιες αρχές ή τη δημοτική αρχή, β) η υποβολή εισηγήσεων προς το δημοτικό συμβούλιο για την ανάπτυξη τοπικών δράσεων προώθησης της ομαλής κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και προσφύγων και, εν γένει, την επίλυση των προβλημάτων που αυτοί αντιμετωπίζουν, ιδίως μέσω της οργάνωσης συμβουλευτικών υπηρεσιών από τις δημοτικές υπηρεσίες και γ) η διοργάνωση, σε συνεργασία με τον οικείο δήμο, εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής του τοπικού πληθυσμού.

Διαστασιολόγηση αντικειμένου εργασίας

Για τη διαστασιολόγηση του κοινωνικού αυτού ζητήματος διατίθενται οι ακόλουθες πληροφορίες:

Τόπος προσωρινή εγκατάστασης:Αίγινα/ Αγία Μαρίνα /Ξενοδοχείο «ΕΡΗ»
Αριθμός φιλοξενούμενων: 40 άτομα (10 παιδιά, 23 γυναίκες, 7 άνδρες)[1].
Επικείμενες νέες αφίξεις: 50 άτομα με άγνωστη ηλικιακή κατανομή.
Πρωτοβουλία μεταφοράς:ΠΑΚΟΕ / ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ
Επάρκεια διαθέσιμων οικονομικών πόρων: Άγνωστη
Διάρκεια: Άγνωστη που θα εξαρτηθεί από τις διεθνείς πολιτικές εξελίξεις αλλά και τα χαρακτηριστικά της τοπικής αποδοχής και διαθεσιμότητας σε εργασία.

Αναληφθείσες πρωτοβουλίες στήριξης

Μέχρι σήμερα δεν έχουν αναληφθεί δράσεις αντιμετώπισης του κοινωνικού αυτού ζητήματος από τη Δημοτική Αρχή του νησιού μας, ή έχουν τεθεί υπό την αιγίδα της.
Από τις διαθέσιμες δημοσιογραφικές πληροφορίες η πρώτη πρωτοβουλία αντιμετώπισης προέρχεται από τον Μορφωτικό Σύλλογο Αίγινας και το Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αίγινας, για τη συγκέντρωση χρημάτων[2] (Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού και δράση ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας).

Δυσχέρειες κοινωνικής ενσωμάτωσης: Μικρό ποσοστό γνωρίζει στοιχεία αγγλικής γλώσσας.
Κίνδυνοι από την μη έγκαιρη θεσμική αντίδραση: Πρόκληση εντάσεων και προστριβών με τον τοπικό πληθυσμό και δυσφήμιση του νησιού μας ως αφιλόξενου τόπου.

Προκαταρκτικές Δράσεις

Με βάση τα ανωτέρω απαιτούνται άμεσα οι ακόλουθες ενέργειες:
1. Νομιμοποίηση: Να οργανωθεί με συστηματικό τρόπο ο έλεγχος πληρότητας των νομιμοποιητικών εγγράφων διαμονής των φιλοξενούμενων, σε συνεργασία με τις τοπικές αστυνομικές αρχές[3].
2. Αρτιότητα δικαιολογητικών για την παροχή υπηρεσιών υγείας: Να ελεγχθεί η αρτιότητα των διαθέσιμων εγγράφων για την παροχή υπηρεσιών υγείας στους φιλοξενούμενους από τις τοπικές υγειονομικές αρχές.
3. Ηλικιακή κατανομή του μελετώμενου πληθυσμού: Άγνωστη.
4. Ταξινόμηση πληθυσμού κατά δεξιότητες[4]: Άγνωστη. Να ενημερωθούν οι δυνητικοί εργοδότες για τα δικαιολογητικά και τιςαπαιτήσεις της νόμιμης διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού από τους ωφελούμενους.
5. Δράσεις: Με βάση τα ευρήματα των προηγούμενων προκαταρκτικών δράσεων, πρέπει να διαμορφωθεί ένα Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης που θα δοκιμασθεί ως προς την εφαρμογή και την υλοποίηση.
6. Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων: Να ορισθεί σύστημα αξιολόγησης της επιτυχίας του συνόλου των δράσεων που θα αποφασισθούν.

Φίλιππος Τζίτζης


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png