Ψήφισμα του Νοσοκομείου Αιγίνης "Ο Άγιος Διονύσος", επί τη εκδημία του Σώζοντος Βελιώτου.

nosokomeio-aeginas.jpg

Το Δ.Σ. του Νοσοκομείου Αιγίνης «Ο Άγιος Διονύσιος», επί τω θλιβερώ αγγέλματι της εις Κύριον εκδημίας του αειμνήστου Προέδρου του Σώζοντος Βελιώτου, εκφράζοντας την βαθυτάτην του θλίψιν, ανακοινώνει τα εξής:

Ο μακαριστός Σώζων Βελιώτης διετέλεσεν Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ιδρύματος την δεκαετίαν 2003-2013 και απετέλεσε κεφάλαιον εις την νεώτερη ιστορίαν του. Διακριθείς διά την ακάματον και άοκνον διακονίαν του εις την υπηρεσίαν του πάσχοντος συνανθρώπου∙ διακριθείς δια τας ανεκτιμήτους υπηρεσίας τας οποίας προσέφερεν εις το Ίδρυμα με πίστιν και αφοσίωσιν∙ διακριθείς δια το διοικητικόν και οργανωτικόν του χάρισμα, συνετέλεσε τα μέγιστα εις την επέκτασιν και οργάνωσιν του κτηριακού συγκροτήματος του Ιδρύματος, ως και εις τον εκσυγχρονισμόν των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας και την απάλυνσιν του πόνου των ασθενούντων αδελφών μας. Η τοπική Αυτοδιοίκησις, η τοπική μας Εκκλησία, το Νοσοκομείο μας και η κοινωνία ολόκληρος της νήσου μας σήμερα αποχαιρετά έναν Εκλεκτόν Άνθρωπον ο οποίος με την ανιδιοτελή του αγάπην εδικαίωσεν το μεγάλον Αγαθόν Της Όντως Ζωής.

Το Δ.Σ., λαβόν υπ’ όψιν την Θυσιαστικήν Διακονίαν του, την Βαθείαν Αγάπην του καί τας πολυειδείς Ευεργεσίας του προς το Ίδρυμά μας, κατά τα δέκα έτη της προσφοράς του ως Προέδρου, ομοφώνως

Αποφασίζει:

1. Να αποτίνει φόρον τιμής προς το πρόσωπόν του,
2. Να αναρτήσει μεσίστιον επί τριήμερον την Σημαίαν του Ιδρύματος,
3. Να παρακολουθήσει σύσσωμον την Εξόδιον Ακολουθίαν,
4. Να καταθέσει χρηματικόν ποσόν εις μνήμην του εκδημήσαντος, δια τας ανάγκας του Ιδρύματος
5. Να αναρτήσει την φωτογραφίαν του εις την αίθουσαν Συνεδριάσεων του Ιδρύματος και
6. Να εκφράσει τα θερμά συλλυπητήριά του εις τα τέκνα και τα εγγόνια του.

Ευχόμενοι προς τον Κύριον, όπως, δια πρεσβειών του Αγίου Προστάτου μας Διονυσίου, ο Αρχηγός της Ζωής και του θανάτου ανταποδώσει πλούσιον τον μισθόν του έργου του, επιβραβεύσει τον αγώνα του εις την άνω Ιερουσαλήμ και αναπαύσει την ψυχήν αυτού εν χώρᾳ Ζώντων και Δικαίων εις την τρυφήν του Παραδείσου και εις την αγαλλίασιν της δόξης Του.

Δια τον σκοπόν αυτόν συνετάχθη το παρόν και υπογράφεται ως εξής:

screenshot.1232.png


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png