Οργάνωση Μελών Νέας Αριστεράς Αίγινας. Απάντηση της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σε ερώτηση βουλευτών της "Νέας Αριστεράς".

Δελτίο Τύπου.

Απάντηση σε Ερώτηση Βουλευτών του κόμματος «Νέα Αριστερά» Σχετ: Η με αρ.πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ: 3466/27-02-2024 ερώτηση Βουλευτών του κόμματος «Νέα Αριστερά» (αρ.πρωτ. ΥΝΑΝΠ/Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου: 67/28-02- 2024) με θέμα «Η βλάβη του υποθαλάσσιου αγωγού υδροδότησης της Αίγινας μαρτυρά την εγκατάλειψη της νησιωτικής κοινωνίας από το επιτελικό κράτος».

Σε απάντηση της ως άνω σχετικής Ερώτησης Βουλευτών του κόμματος «Νέα Αριστερά» με θέμα «Η βλάβη του υποθαλάσσιου αγωγού υδροδότησης της Αίγινας μαρτυρά την εγκατάλειψη της νησιωτικής κοινωνίας από το επιτελικό κράτος», σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, μέσω της Διεύθυνσης Μελετών, Έργων, Φυσικών Πόρων & Ενέργειας είναι επιφορτισμένη και εκτελεί με απόλυτη προσήλωση και επιτυχία μια σημαντικότατη αποστολή, η οποία σχετίζεται με θέματα
υδροδότησης όλων των άνυδρων νησιών της ελληνικής επικράτειας με απώτερο σκοπό την εξασφάλιση της επάρκειας και της ποιότητας πόσιμου νερού, καταγράφοντας και αξιολογώντας όλα τα σχετικά θέματα και προωθώντας την αποδοτική και αειφόρο χρήση πόσιμου ύδατος κυρίως μέσω χρηματοδότησης ποικίλων δράσεων.

α) Για το θέμα της άμεσης εκκίνησης των εργασιών αποκατάστασης της βλάβης του υποθαλάσσιου αγωγού μεταφοράς νερού της ΕΥΔΑΠ από τη Σαλαμίνα στην Αίγινα, η ΓΓΑΙΝΠ δεν εμπλέκεται, καθόσον υπάρχει Σύμβαση με θέμα «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ
ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ», μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του αναδόχου με την επωνυμία «Τεχνική Εταιρεία Χριστόφορος Δ. Κωνσταντινίδης Α.Ε». 
β) Η ΓΓΑΙΝΠ τα τελευταία έτη χρηματοδοτεί την μεταφορά περιορισμένων ποσοτήτων πόσιμου νερού με υδροφόρα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού, το οποίο προμηθεύεται είτε από την ΕΥΔΑΠ στο λιμένα Λαυρίου, είτε από τη ΔΕΥΑ Ρόδου στο λιμάνι της Ρόδου.
Ειδικότερα, κατά το έτος 2023 μεταφέρθηκε ποσότητα 5.340 κ.μ. ποσίμου ύδατος στην Ιερά Μονή Πανορμίτη Σύμης και ποσότητα 8.350 κ.μ. στην περιοχή Γροίκος Πάτμου. Ως εκ τούτου υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς ύδατος της ΕΥΔΑΠ μέσω υδροφόρων πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού. Παρόλα αυτά, βασικά μειονεκτήματα του τρόπου αυτού αποτελούν αφενός μεν το υψηλότατο κόστος διάθεσης των πλοίων (940.000€ για την ως άνω συνολική ποσότητα 13.690 κ.μ. νερού σε Ι.Μ.Πανορμίτη Σύμης και Πάτμο),  αφετέρου δε η μικρή χωρητικότητα αυτών (μέχρι 700 κ.μ. νερού). Στην περίπτωση της Αίγινας που οι ανάγκες θα είναι καθημερινές και οι απαιτούμενες ποσότητες νερού είναι μεγάλες, η ΓΓΑΙΝΠ δεν δύναται να ανταπεξέλθει οικονομικά στο συνολικό απαιτούμενο υψηλό κόστος, ενώ τίθεται εν αμφιβόλω και η καθημερινή διαθεσιμότητα των υδροφόρων πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού.

γ) Σε περίπτωση νέας βλάβης, ως εναλλακτική επιλογή υδροδότησης δύναται να αποτελέσει η χρηματοδότηση εκ μέρους της ΓΓΑΙΝΠ, της μίσθωσης μονάδας αφαλάτωσης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, κατόπιν αιτήματος του Δήμου Αίγινας και με την
προϋπόθεση δυνατότητας προσωρινής εγκατάστασης μονάδας αφαλάτωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 5039/2023 (Α’ 83).

Τέλος, πέραν των ανωτέρω, σας γνωρίζουμε ότι η ΓΓΑΙΝΠ δεν έχει λάβει μέχρι σήμερα κάποιο σχετικό αίτημα από το Δήμο Αίγινας, είτε για την αντιμετώπιση της βλάβης του υποθαλάσσιου αγωγού, είτε για τυχόν συνδρομή στην αντιμετώπιση του προβλήματος της υδροδότησης.

O Aναπληρωτής
Προϊστάμενος της Δ/νσης

Ιγνάτιος Σίμος


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png