Ξεκινάει ο έβδομος κύκλος της Σύναξης Παναγίτσας κάθε Πέμπτη.

Ανακοινώνουμε ότι από σήμερα, 15 Οκτωβρίου, ξεκινάει ο έβδομος κύκλος της Σύναξης Παναγίτσας και κάθε Πέμπτη, 4:30 μ.μ.
Το θέμα μας είναι "Ο Απόστολος Παύλος· η ζωή και οι επιστολές του".
Πληροφορίες και αρχεία παρουσιάσεων στις διευθύνσεις https://www.panagitsasynaxis.info και @synaxis_frc