Από το Ι.Ε.Κ Αίγινας ανακοινώνεται ότι οι εγγραφές καταρτιζομένων τελειώνουν την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2016.

Από το Ι.Ε.Κ Αίγινας ανακοινώνεται ότι οι εγγραφές καταρτιζομένων τελειώνουν την Παρασκευή  30 Σεπτεμβρίου 2016.
Παρακαλούνται οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι να προσέρχονται στο Ι.Ε.Κ. Αίγινας για την εγγραφή τους στο Γ΄Εξάμηνο, οι παλιοί καταρτιζόμενοι και στο Α΄Εξάμηνο κατάρτισης οι νέοι.
Οι εγγραφές γίνονται καθημερινά 10:00-14:00 στην γραμματεία του Ι.Ε.Κ.
Τηλέφωνα  επικοινωνίας: 2297022942 και 2297025381.
Ο Διευθυντής του Ι.Ε.Κ. Αίγινας
ΒΑΡΤΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ