ΕΠΑΛ Αίγινας - Τάξη Μαθητείας. Δώστε εργασία σε έναν μαθητή.

Δώστε εργασία σε έναν μαθητή με ειδικότητα Πληροφορικής, για 9 μήνες για 4 ημέρες εργασίας ανά εβδομάδα με κόστος  9,35 € ανά ημέρα εργασίας.
 
Συνολικό κόστος για τον εργοδότη περίπου 1400 €
 
Οδηγός Τάξης Μαθητείας για τον Εργοδότη, εδώ:  https://goo.gl/JV44Vn
 
Πληροφορίες
Κωνσταντίνος Λέτσιος, τηλ: 6979159515 (ΕΠΑΛ Αίγινας)
Γεώργιος Σκαλτσιώτης, τηλ: 6944456667 (Επαγγελματική Ένωση Αίγινας)