Το ΙΕΚ Αίγινας θα λειτουργήσει κανονικά την Δευτέρα 7 Ιανουαρίου.

Το ΙΕΚ Αίγινας θα λειτουργήσει κανονικά την Δευτέρα 7 Ιανουαρίου (εορτή του άγιου Ιωάννη).
Από την διεύθυνση του ΙΕΚ Αίγινας.