Καθορισμός Τομέων και Ειδικοτήτων του ΕΠΑΛ Αίγινας, για το σχολικό έτος 2020-2021.


Δημοσιεύθηκε σήμερα από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ο Καθορισμός Τομέων και Ειδικοτήτων ανά Επαγγελματικό Λύκειο για το σχολικό έτος 2020-2021, των Τομέων Β΄ τάξης και των Ειδικοτήτων Γ΄ τάξης που θα λειτουργήσουν από το σχολικό έτος 2020-2021 σε κάθε Επαγγελματικό Λύκειο (έγινε ΦΕΚ στις 30 Μαΐου).

Ειδικότερα για την Διεύθυνση Δ.Ε. Πειραιά και το 1ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ Αίγινας ισχύουν τα ακόλουθα:Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.