Ορίστηκαν σήμερα οι επιβλέποντες μηχανικοί για το έργο του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου - Φυλακές.


Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού που δημοσιεύθηκε σήμερα, ορίστηκαν οι επιβλέποντες μηχανικοί για το έργο του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου - Φυλακές. Πρόκειται για το έργο με τίτλο: " Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες για τη λειτουργία της αίθουσας πολιτιστικών εκδηλώσεων και περιοδικών εκθέσεων στο Διαχρονικό Μουσείο Αίγινας (κτίριο Καποδιστριακού ορφανοτροφείου Αίγινας). Η έγκριση των μελετών του συγκεκριμένου έργου είχε γίνει τον Νοέμβριο του 2016, ενώ τον Απρίλιο του 2018 έγινε η ένταξη της πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική 2014 - 2020". Τον Νοέμβριο του 2018 έγινε η αποσφάγιση των προσφορών και η κατακύρωση του διαγωνισμού τον Φεβρουάριο του 2019. Όλα δείχνουν ότι οι διαδικασίες για την υλοποίηση του έργου προχωρούν κανονικά.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.


Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά στην ολοκλήρωση των οικοδομικών, στατικών και Η/Μ εργασιών των κάτωθι τμημάτων του Διαχρονικού Μουσείου Αίγινας - Κτίριο Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας:
  • της Αίθουσας Πολιτιστικών εκδηλώσεων
  • της Αίθουσας Περιοδικών Εκθέσεων,και της Αίθουσας Έκθεσης των Αρχείων Ι.Καποδίστρια
  • της ΝΑ πτέρυγας του συγκροτήματος, καθώς και των απαραίτητων χώρων βοηθητικής - υποστηρικτικής λειτουργίας όπως τα βεστιάρια Ι και ΙΙ
  • οι χώροι υγιεινής και οι διάδρομοι κίνησης)
  • ο χώρος Πρώτων Βοηθειών,) και - της Κύριας Εισόδου με το Διαβατικό - πέρασμα προς την αυλή του συγκροτήματος
  • του Εκδοτηρίου Εισιτηρίων και Πληροφόρησης
  • αποκατάσταση της ξύλινης στέγης του κτιρίου του Μουσείου Φυλακών
  • περιβάλλων χώρος (τμήμα)