Με 17.000 ευρώ που θα καλύψουν ηχητικά και εκτυπωτικά κόστη, θα συμμετάσχει η Περιφέρεια Αττικής στην 11η Γιορτή Φιστικιού Αίγινας.

Σύμφωνα με απόφαση της Οικονομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής που δημοσιεύθηκε χθες, η Περιφέρεια Αττικής θα συμμετάσχει με 17.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) που θα καλύψουν ηχητικά και εκτυπωτικά κόστη, θα συμμετάσχει η Περιφέρεια Αττικής στη Γιορτή Φιστικιού Αίγινας. Πιο συγκεκριμένα η απόφαση αναφέρει τα ακόλουθα:

"Γιορτή Φιστικιού, ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά γεγονότα για το νησί της Αίγινας, στο πλαίσιο του οποίου λαμβάνουν χώρα πλήθος εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων καθώς και εμπορική έκθεση, με στόχο την προβολή του μοναδικής αξίας τοπικού προϊόντος και τη δημιουργία νέων εμπορικών δρόμων για την προώθησή του, και η οποία προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί Μέσα Σεπτεμβρίου 2019, με προτεινόμενη συμμετοχή της Περιφέρειας στην εν λόγω εκδήλωση με ηχητική κάλυψη προφεστιβαλικών εκδηλώσεων –ηχητική κάλυψη και φωτισμός και εγκατάσταση σκηνής, ηχητική και φωτιστική κάλυψη συναυλίας και εκτυπωτικά συνολικά έως 17.000€ πλέον ΦΠΑ".