Η ανακλητική απόφαση για την μεταφορά του νερού για τα έτη 2020-2021. Ποια είναι η τρέχουσα κατανομή για τα έτη 2020 και 2021.


Η ανακλητική απόφαση απόφαση του δημάρχου με αριθμό 268/2020 αφορά στην απόφαση 68/2020 (μπορείτε να δείτε την απόφαση στο Aegina Portal εδώ - δημοσίευση 31 Μαρτίου 2020) για την  "Μεταφορά Πόσιμου νερού στη Νήσο Αίγινα με υδροφόρα πλοία για τα έτη 2020-2021" λόγω κήρυξης ως άγονου του διεθνούς διαγωνισμού. Η πίστωση του συνολικού ποσού παραμένει η ίδια, ήτοι 3.789.440 ευρώ και αλλάζει (σύμφωνα με την δεύτερη παράγραφο της απόφασης) η κατανομή στα δύο έτη.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Η πίστωση στην 68/2020 για το έτος 2020 ήταν 2.612.000 ευρώ και στην 268/2020 η πίστωση είναι 2.561.973 ευρώ, ενώ για το 2021 στην 68/2020 η πίστωση ήταν 1.177.440 και στην 268/2020 η πίστωση είναι 1.227.466.

Το έγγραφο της απόφασης μπορείτε να το δείτε εδώ.