Έγκριση παράτασης ημερομηνίας υποχρέωσης ΚΤΕΟ, οχημάτων με έδρα την Αίγινα και τον Δήμο Τροιζηνίας.


Σε συνέχεια του εγγράφου, που είχε αποστείλει τον Μάιο η αντιπεριφερειάρχης Νήσων κ. Βάσω Θεοδωρακοπούλου Μπόγρη προς την Αποκεντρωμένη Διοίκησης Αττικής, με θέμα την παράταση του ΚΤΕΟ στα οχήματα με έδρα την Αίγινα και τον δήμο Τροιζηνίας, με απόφασή της η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττική, ενέκρινε (η απόφαση δημοσιεύθηκε χθες) την παράταση ημερομηνίας υποχρέωσης για τεχνικό έλεγχο των οχημάτων και δικύκλων με έδρα την Αίγινα και τον Δήμο Τροιζηνίας σύμφωνα με τα παρακάτω:

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Α. Μηχανοκίνητα οχήματα:

α. επιβατικά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ) οχήματα, δίκυκλα , φορτηγά με μικτό βάρος μέχρι και 3,5 τόνους & λεωφορεία έως εννέα θέσεων (με του οδηγού)
β. Ε.Δ.Χ., εκπαιδευτικά οχήματα (σχολές οδηγών) & ασθενοφόρα στην άδεια κυκλοφορίας ( η οποία έχει εκδοθεί από υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής), των οποίων αναγράφεται ως διεύθυνση κατοικίας ή ως έδρα της επιχείρησης των ιδιοκτητών ή ως έδρα του Δημόσιου Φορέα, στον οποίο ανήκουν, η νήσος Αίγινα της ΠΕ Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.

1. Τα οχήματα της παρ.1α των οποίων από την ημερομηνία χορήγησης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας συμπληρώνονται τέσσερα έτη εντός του χρονικού διαστήματος από 16 Μαρτίου έως 31 Δεκεμβρίου 2020 καθώς και εκείνα τα οποία για οποιοδήποτε λόγο έχουν υποβληθεί σε αρχικό τεχνικό έλεγχο και ως ημερομηνία επόμενου ελέγχου στο προηγούμενο δελτίο τεχνικού ελέγχου αναγράφεται ημερομηνία εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, υπόκεινται σε τεχνικό έλεγχο κατά τους πρώτους μήνες του επόμενου έτους 2021 σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα χωρίς να θεωρούνται εκπρόθεσμα.2. Τα οχήματα της παρ.1β των οποίων από την ημερομηνία χορήγησης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας συμπληρώνεται ένα έτος εντός του χρονικού διαστήματος από 16 Μαρτίου έως 31 Δεκεμβρίου 2020 καθώς και εκείνα τα οποία για οποιοδήποτε λόγο έχουν υποβληθεί σε αρχικό τεχνικό έλεγχο και ως ημερομηνία επόμενου ελέγχου στο προηγούμενο δελτίο τεχνικού ελέγχου αναγράφεται ημερομηνία εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, υπόκεινται σε τεχνικό έλεγχο κατά τους πρώτους μήνες του επόμενου έτους 2021 σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα χωρίς να θεωρούνται εκπρόθεσμα.Β. Μηχανοκίνητα οχήματα:
α. επιβατικά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ) οχήματα, δίκυκλα , φορτηγά με μικτό βάρος μέχρι και 3,5 τόνους & λεωφορεία έως εννέα θέσεων (με του οδηγού) β. Ε.Δ.Χ., εκπαιδευτικά οχήματα (σχολές οδηγών) & ασθενοφόρα στην άδεια κυκλοφορίας ( η οποία έχει εκδοθεί από υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής), των οποίων αναγράφεται ως διεύθυνση κατοικίας ή ως έδρα της επιχείρησης των ιδιοκτητών ή ως έδρα του Δημόσιου Φορέα, στον οποίο ανήκουν, οι δημοτικές ενότητες Τροιζήνος και Μεθάνων του Δήμου Τροιζηνίας της Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.

3. Τα οχήματα της παρ.1α των οποίων από την ημερομηνία χορήγησης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας συμπληρώνονται τέσσερα έτη εντός του χρονικού διαστήματος από 01 Ιουνίου 2020 έως 14 Απριλίου του 2021 καθώς και εκείνα τα οποία για οποιοδήποτε λόγο έχουν υποβληθεί σε αρχικό τεχνικό έλεγχο και ως ημερομηνία επόμενου ελέγχου στο προηγούμενο δελτίο τεχνικού ελέγχου αναγράφεται ημερομηνία εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, υπόκεινται σε τεχνικό έλεγχο κατά τους μήνες της επόμενης εγκατάστασης της ΚΜΤΕΟ στην περιοχή τους σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα χωρίς να θεωρούνται εκπρόθεσμα.4. Τα οχήματα της παρ.1β των οποίων από την ημερομηνία χορήγησης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας συμπληρώνεται ένα έτος εντός του χρονικού διαστήματος από 01 Ιουνίου 2020 έως 14 Απριλίου 2021 καθώς και εκείνα τα οποία για οποιοδήποτε λόγο έχουν υποβληθεί σε αρχικό τεχνικό έλεγχο και ως ημερομηνία επόμενου ελέγχου στο προηγούμενο δελτίο τεχνικού ελέγχου αναγράφεται ημερομηνία εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, υπόκεινται σε τεχνικό έλεγχο κατά τους μήνες της επόμενης εγκατάστασης της ΚΜΤΕΟ στην περιοχή τους σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα χωρίς
να θεωρούνται εκπρόθεσμα.Γ. Μηχανοκίνητα οχήματα:
α. επιβατικά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ) οχήματα, δίκυκλα , φορτηγά με μικτό βάρος μέχρι και 3,5 τόνους & λεωφορεία έως εννέα θέσεων (με του οδηγού)
β. Ε.Δ.Χ., εκπαιδευτικά οχήματα (σχολές οδηγών) & ασθενοφόρα στην άδεια κυκλοφορίας ( η οποία έχει εκδοθεί από υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής), των οποίων αναγράφεται ως διεύθυνση κατοικίας ή ως έδρα της επιχείρησης των ιδιοκτητών ή ως έδρα του Δημόσιου Φορέα, στον οποίο ανήκουν, η δημοτική ενότητα Μεθάνων του Δήμου Τροιζηνίας της Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.

i. Τα οχήματα της παρ.1α των οποίων από την ημερομηνία χορήγησης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας έχουν συμπληρωθεί τέσσερα έτη πριν από τις 15 Απριλίου τρέχοντος έτους, υπόκεινται σε αρχικό τεχνικό έλεγχο στο χρονικό διάστημα σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα χωρίς να θεωρούνται εκπρόθεσμα.ii. Τα οχήματα της παρ.1β των οποίων από την ημερομηνία χορήγησης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας έχει συμπληρωθεί ένα έτος πριν από τις 15 Απριλίου τρέχοντος έτους, υπόκεινται σε αρχικό τεχνικό έλεγχο στο χρονικό διάστημα σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα χωρίς να θεωρούνται εκπρόθεσμα.Επισημαίνεται ότι τα οχήματα της παρ.1α και 1β τα οποία για οποιοδήποτε λόγο έχουν υποβληθεί σε αρχικό τεχνικό έλεγχο και πρέπει να υποβληθούν σε επανέλεγχο αυτός θα πραγματοποιείται στο χρονικό διάστημα από 01 Ιουνίου έως 21 Ιουνίου χωρίς να θεωρούνται εκπρόθεσμα.

iii. Τα οχήματα των λοιπών κατηγοριών (Λεωφορεία άνω των εννέα θέσεων -με του οδηγού, Φορτηγά, Ελκυστήρες, Ρυμουλκούμενα και Ημιρυμουλκούμενα, με μικτό βάρος μεγαλύτερο των 3,5 τόνων), στην άδεια κυκλοφορίας των οποίων αναγράφεται ως διεύθυνση κατοικίας ή ως έδρα της επιχείρησης των ιδιοκτητών ή ως έδρα του Δημόσιου Φορέα στον οποίο ανήκουν, η δημοτική ενότητα Μεθάνων του Δήμου Τροιζηνίας της Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής και για τα οποία από την ημερομηνία χορήγησης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας έχει ήδη συμπληρωθεί χρονικό διάστημα ενός έτους μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος προγράμματος.

Ο αρχικός τεχνικός έλεγχος των οχημάτων αυτών πρέπει να διενεργηθεί στα ΚΤΕΟ (Δημόσια ή Ιδιωτικά) σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα χωρίς να θεωρούνται εκπρόθεσμα:Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής εδώ.