Απόφαση Πλακιωτάκη για την εκτέλεση του έργου της πλακόστρωσης της Πλατείας Γιαννούλη στο λιμάνι της Σουβάλας.


Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννη Πλακιωτάκη ορίστηκαν τα αποφαινόμενα όργανα για την εκτέλεση του έργου: "Πλακόστρωση πλατείας Γιαννούλη & Αντικατάσταση πλακών πεζοδρομίου στο Λιμάνι Σουβάλας".

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Η απόφαση περιλαμβάνει:

1. Τον ορισμό ως Προϊσταμένη Αρχή το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας και ως Διευθύνουσα Υπηρεσία την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αίγινας, για την κατασκευή του έργου : "Πλακόστρωση πλατείας Γιαννούλη και Αντικατάσταση πλακών πεζοδρομίου στο Λιμάνι Σουβάλας".
2. Να ληφθούν όλες οι απαιτούμενες από τη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις που αφορούν στην εκτέλεση του εν λόγω έργου.
3. Η παρούσα Απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
4. Η Απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

(η απόφαση αν και είναι παλαιότερη δημοσιεύθηκε την Τρίτη 23 Ιουνίου)