Διαδικασία υποβολής αιτήματος επιχορήγησης, για την οικονομική ενίσχυση πολιτών που περιέρχονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, συνεπεία θεομηνίας και λοιπών φυσικών καταστροφών.

Διαδικασία υποβολής αιτήματος επιχορήγησης για την οικονομική ενίσχυση πολιτών που περιέρχονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης συνεπεία θεομηνίας και λοιπών φυσικών καταστροφών, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αρ. 33862/06.05.2019 (Β’ 1699) κ.υ.α. όπως ισχύει.

Με το π.δ. 77/2023 (ΦΕΚ A' 130/27.06.2023) η αρμοδιότητα της περ. (γ) της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.δ. 57/1973 (Α΄ 149) ως προς το σκέλος της χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε όσους περιέρχονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης συνεπεία θεομηνίας και λοιπών φυσικών καταστροφών, μεταφέρθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών στη Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Κατόπιν σχετικής επικοινωνίας με τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) του Υπουργείου, και προκειμένου η Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) να προβαίνει σε ενέργειες αρμοδιότητάς της ως προς την καταβολή της εν θέματι οικονομικής ενίσχυσης, θα πρέπει να αποστέλλονται ταχυδρομικά στην Υπηρεσία τα παρακάτω:

• το σχετικό αίτημα επιχορήγησης του Δήμου σε πρωτότυπη μορφή,
• τα πρακτικά των επιτροπών με τα οποία καθορίστηκαν οι δικαιούχοι σε πρωτότυπη μορφή ή σε ακριβή φωτοαντίγραφα,
• τις σχετικές αποφάσεις Δημάρχου σε πρωτότυπη μορφή ή σε ακριβή αντίγραφα,
• λογαριασμός IBAN του Δήμου, εκτυπωμένος από την Τράπεζα με σφραγίδα και υπογραφή του Διευθυντή και του Υποδιευθυντή της Τράπεζας σε πρωτότυπη μορφή,
• βεβαίωση του Δήμου για το e-mail με το οποίο θα επικοινωνεί η Διεύθυνση Οικονομικής
Διαχείρισης του Υπουργείου για οικονομικά θέματα,
• ο Α.Φ.Μ. του Δήμου.
Επισημαίνεται ότι εφόσον ζητηθεί στο πλαίσιο του κατασταλτικού ελέγχου από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου κάποιο επιπλέον δικαιολογητικό, αυτό θα ζητηθεί εκ νέου από τον Δήμο.
Τα ανωτέρω παρακαλούμε όπως αποστέλλονται στην ταχυδρομική διεύθυνση: Δημοκρίτου 2, Μαρούσι Τ.Κ.:15123 κτήριο ΑΤΛΑΣ, υπόψιν κ. Καλύβα Ευσταθία ή κ. Αγγελή Κωνσταντίνα.
Τέλος υπενθυμίζεται ότι έχει δημοσιευτεί στο τεύχος Α’ 39/13.03.2024 της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ο ν. 5094 βάσει του οποίου, κατά παρέκκλιση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 του ν.δ. 57/1973 (Α’ 149) περί περιπτώσεων παροχής κοινωνικής προστασίας, όσοι περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης συνεπεία θεομηνίας και λοιπών φυσικών καταστροφών δικαιούνται την εφάπαξ οικονομική ενίσχυση με τη μορφή επιδόματος: α) για την κάλυψη πρώτων βιοτικών αναγκών, β) για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών και την αντικατάσταση οικοσκευής, γ) εάν υπέστησαν μόνιμη σωματική βλάβη που τους κατέστησε άτομα με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, ανεξαρτήτως του εάν αδυνατούν αποδεδειγμένα να καλύψουν τη  συγκεκριμένη ανάγκη δι’ ιδίων και των μελών της οικογένειάς τους μέσων (άρθρο 210 του νόμου).


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png