Επιστολή διαμαρτυρίας σχετικά με την πρόσκληση για πραγματοποίηση Γενικής Συνέλευσης του Μορφωτικού Συλλόγου Αίγινας "Ο Καποδίστριας".

Ζωή Γεωργιάδου- μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου
Στέλιος Κοττάκης – μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής του Συλλόγου

Με την ιδιαίτερη ευθύνη που έχουμε ως εκλεγμένα μέλη στα όργανα του Συλλόγου,

Διαμαρτυρόμαστε έντονα :
Α) Για την προκήρυξη αρχαιρεσιών του Συλλόγου στις 7 και 14 /11/2021 κατά τον χρόνο που αναφέρεται στην πρόσκληση, ο οποίος δεν συμπίπτει με το οριζόμενο διάστημα της τριετίας όπως προβλέπει το καταστατικό του Συλλόγου (άρθρο 10).
Β) Για τις διαδικασίες διενέργειας της Γενικής Συνέλευσης και αρχαιρεσιών του Συλλόγου, που προκηρύσσονται ακολουθώντας τον Ν.4726/20 ΦΕΚ 181 Α /189/2021, ο οποίος αφορά μόνο αθλητικά
σωματεία και ενώσεις, κι όχι με βάση το καταστατικό του Συλλόγου μας.
Αν υπάρχει πρόταση τροποποίησης του καταστατικού (αλλαγή επωνυμίας, φυσιογνωμίας-σκοπών του Συλλόγου) αυτή θα πρέπει να γίνει συγκαλώντας την Ειδική Καταστατική Συνέλευση, με τις ανάλογες
διαδικασίες που προβλέπονται σύμφωνα με το άρθρο 18 του καταστατικού.
Γ) Η εκλογο-απολογιστική Συνέλευση συγκαλείται με μοναδικό θέμα τον απολογισμό (διοικητικό και οικονομικό) του απερχόμενου Δ.Σ., τον οικονομικό έλεγχο της Ελεγκτικής Επιτροπής και την εκλογή νέου Δ.Σ. και Ελεγκτικής Επιτροπής.
Για τους παραπάνω λόγους σας καλούμε να επανεξετάσετε τη διαδικασία διενέργειας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και των Αρχαιρεσιών και να συμμορφωθείτε με το ισχύον καταστατικό του Συλλόγου.

Ζωή Γεωργιάδου Στέλιος Κοττάκης