Επιστολή μελών του Μορφωτικού Συλλόγου Αίγινας "Ο Καποδίστριας".

Τα μέλη του Μορφωτικού Συλλόγου Αίγινας, στη συνέλευση της 7ης Νοεμβρίου, μάθαμε τελικά ότι είμαστε… μέλη αθλητικού σωματείου, που λειτουργεί με βάση τον αθλητικό νόμο (ν.4726/2020) και όχι με το καταστατικό του!
Στις διαμαρτυρίες για την πρόσκληση και τις διαδικασίες διενέργειας της γενικής συνέλευσης και των αρχαιρεσιών, ακούστηκε από τον Πρόεδρο το «περί εναρμόνισης του καταστατικού με το νέο αθλητικό νόμο» κι ας έχουμε καταστατικό από το 2000 , που δεν αναφέρεται ο Σύλλογος σαν αθλητικό σωματείο .
Επίσης υπήρξε σύγχυση σε μέλη του συλλόγου, όταν πληροφορήθηκαν ότι υπήρχε λίστα μελών με δικαίωμα ψήφου, που έληγε στις 29/10 με βάση.. το νέο αθλητικό νόμο.. «που έχει  εναρμονιστεί ο σύλλογος» κι έτσι αποκλείστηκαν.
Καμιά πειστική απάντηση δε δόθηκε ούτε γι αυτές τις διαδικασίες, αλλά ούτε και για το αυτονόητο, δημοκρατικό δικαίωμα των μελών ενός μορφωτικού συλλόγου να γνωρίζουν, να προετοιμάζονται για να εκφέρουν γνώμες σε προτεινόμενες αλλαγές, που αφορούν τη φυσιογνωμία και τους σκοπούς του συλλόγου.
Ούτε επίσης απαντήθηκε το ξεκάθαρο ερώτημα της κ. Γεωργιάδου, καθώς τη διέγραψαν, λόγω απουσιών-όπως ειπώθηκε- από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Αναρωτιόμαστε πώς γίνεται να έχουν καταγραφεί απουσίες σε πρακτικά συνεδριάσεων Δ.Σ στο διάστημα της καραντίνας, όταν υπήρχε παύση εργασιών πανελλαδικά σε μαζικούς φορείς, συλλόγους κλπ; Πώς τολμούν να εγκαλούν την κ. Γεωργιάδου για μη συμμετοχή, όταν οι ίδιοι ήταν παράνομοι;
Τελικά, για αρκετά μέλη του συλλόγου με συμμετοχή και δράση στο σύλλογο από δεκαετίες, υπάρχει η έντονη ανησυχία για το περιεχόμενο δράσης και τη μορφή του συλλόγου. Για το αποτύπωμα και το ρόλο που πρέπει να έχει ένας σύλλογος στην τοπική κοινωνία, στις δράσεις και τις διεκδικήσεις που ενεργοποιούν τα μέλη και τους κατοίκους όπως διατυπώνονται στους σκοπούς του συλλόγου.
Θεωρούμε χρέος μας να ενημερώσουμε τους κατοίκους της Αίγινας προκειμένου να είναι γνώστες της κατάστασης.

Αγγελοκαστρίτης Μάκης
Κοττάκης Στέλιος
Λυκούρη Ευαγγελία