Ο "Ανόνιμος" Ιωάννης Καποδίστριας. Επιστολή Σάκη Σακκιώτη με αφορμή πρόσφατο δημοσίευμα της εφημερίδας "Τα Νέα".

Στο φύλλο των "Νέων" της 9/11/2021 , ο ιστορικός Παν. Πασπαλιάρης, υπό τον τίτλο όπως ακριβώς αναφέρεται:

Ο "Ανόνιμος" Ιωάννης Καποδίστριας, μεταξύ των άλλων μας ενημερώνει  ότι  το επόμενο διάστημα ολοκληρώνει την επαυξημένη και τελική μορφή της βιογραφίας του Κυβερνήτη  Ιω. Καποδίστρια, με περισσότερο υλικό και έχοντας πίσω του πάνω από μια δεκαετία μελέτης των πηγών. Σκοπός  του όπως αναφέρει είναι να παρουσιαστούν γεγονότα από τη ζωή και τη δράση του Καποδίστρια.

Ευχόμαστε αυτό το νέο ταξίδι του Ιστορικού - Συγγραφέα να στεφθεί με επιτυχία.

Στο πλαίσιο αυτής της προοπτικής οφείλουμε να του γνωστοποιήσουμε - λόγω και της καταγωγής του - ότι ο Δήμος Ναυπλίου δια της επίσημης ιστοσελίδας του "διαγράφει" την Ιστορική διαδρομή του Νησιού μας- της Αίγινας.  

Η συστηματική πλέον "εξαφάνιση" της Αίγινας από την Καποδιστριακή περίοδο συνιστά όπως αντιλαμβάνεσθε ‘παράβαση εκ πεποιθήσεως’ και υπηρετεί εκ των πραγμάτων έναν αχρείαστο και νοσηρό ιστορισμό δυισμό.  

Σήμερα η Ιστοσελίδα του Δήμου Ναυπλίου αναφέρει -  σε συνέχεια προηγούμενων στρεβλώσεων – ότι η πόλη του Ναυπλίου    έφτασε στο απόγειο της ακμής της "όταν  έγινε πρωτεύουσα του Ελληνικού  Κράτους από το 1827 έως το 1834".

Συμφωνώντας μαζί του,  ότι "ο μεγαλύτερος κίνδυνος στην Επιστήμη είναι η προκατάληψη"  τον καλούμε όπως συμπεριλάβει στο πόνημα του και στο κεφάλαιο  ‘η ζωή και η δράση του Καποδίστρια’ τα γεγονότα εκείνα  που αποκαλύπτουν με καθαρότητα την πρωτεύουσα θέση της Αίγινας κατά την Καποδιστριακή περίοδο.

Και είναι αυτά τα γεγονότα που με τεκμηριωμένα Ιστορικά στοιχεία μας οδήγησαν και στην έκδοση του Π.Δ. ΑΡΙΘΜ.7/30.1.2012 περί αναγνώρισης της 26ης Ιανουαρίου - ημέρας της ορκωμοσίας του Ιωάννη Καποδίστρια στην Μητρόπολη της Αίγινας, ως δημόσιας εορτής.