Επιστολή της Παναγιώτας Χατζηαλεξιάδη - Καραβαζάκη προς τον Δήμαρχο κ. Γιάννη Ζορμπά.

Αίγινα, 13/04/2022.
Κύριε Δήμαρχε,
Αυτές τις ημέρες και έως τις 18/04/2022 βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο «Γιατρός για όλους» του Υπουργείου Υγείας.

Στο νομοσχέδιο αυτό περιέχονται διατάξεις οι οποίες χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και αντίκρουσης, καθώς διαγράφουν αρνητικές, ζοφερές εξελίξεις στον χώρο της πρωτοβάθμιας περίθαλψης και της διοίκησης των Κέντρων Υγείας της πατρίδας μας και του νησιού μας.

Όπως γνωρίζετε, έχω υπάρξει θύμα ανηλεών και κατά συρροήν διοικητικών διώξεων από την προηγούμενη διοίκηση της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας, διοίκηση κομματικά διορισμένη η οποία εφάρμοσε το ‘δόγμα’ Πολάκη «βάλτε τους να τρέχουν στα Δικαστήρια». Διώξεις που με οδήγησαν επί δύο και πλέον έτη σε δικαστικούς αγώνες για τη δικαίωσή μου και την αποκατάστασή μου στην θέση της Υπευθύνου του Κέντρου Υγείας Αίγινας. Όπως γνωρίζετε, ενώ η Δικαιοσύνη με δικαίωσε ολοκληρωτικά, ουδέποτε απεκαταστάθην - παρότι και η νέα Διοίκηση έλαβε την γνωμάτευση της Νομικής της Υπηρεσίας πως επιβάλλεται να εφαρμοσθεί η σχετική δικαστική απόφαση. Αντίθετα, εξωθήθηκα σε παραίτηση από το Κ. Υ. Αίγινας, στο οποίο υπηρετούσα επί δεκαεννέα έτη, και στην αυτοεξορία μου από την Ελλάδα, καθώς η ζημία που είχε εν τω μεταξύ προκληθεί στην υγεία μου αλλά και στην λειτουργικότητα της Υπηρεσίας ήταν μη αποκαταστάσιμη.

Με την πολύ πικρή αυτήν πείρα, παρατηρώ ότι στο νομοσχέδιο «Γιατρός για όλους» καταργούνται οι διατάξεις που ορίζουν τα κριτήρια με τα οποία ορίζονται οι υπεύθυνοι στα Κέντρα Υγείας, οι οποίοι μέχρι σήμερα (αρ.47 του Ν.4368/2016) ορίζονταν βάσει της ιατρικής ιεραρχίας, δηλαδή μεταξύ των Διευθυντών του Ε.Σ.Υ. Καταργείται επίσης και η ασφαλιστική δικλείδα του Νόμου που δεν επιτρέπει τρίτο εν σειρά διορισμό του ιδίου ιατρού ως Υπευθύνου Λειτουργίας του Κέντρου Υγείας (άρθρο 32 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου). Κριτήρια διορισμού δεν προβλέπονται καν. Εύλογο και αναμενόμενο είναι πως θα διορίζεται ο εκάστοτε αρεστός της εκάστοτε κυβέρνησης, με κριτήρια κομματικά, αναξιοκρατικά, αντιδεοντολογικά, κριτήρια της διαπλοκής, εν τέλει. Ως γνωστόν, το μέγιστο προσόν των επιλεγομένων με τέτοια κριτήρια είναι η έξις της χειραγώγησης: πόσο χειραγωγήσιμος είναι μα και πόσο ανηλεή εκφοβιστική χειραγώγηση προτίθεται να ασκήσει στους υφισταμένους του.

Τίποτα από όλα αυτά δεν αρμόζει στο ιατρικό λειτούργημα και σε μάχιμη Υπηρεσία παροχής περίθαλψης στην κοινωνία. Όλα αυτά μετατρέπουν τον χώρο της πρωτοβάθμιας περίθαλψης σε ρωμαϊκή αρένα όπου κατασπαράσσονται όσοι δεν υποκύπτουν στο εκάστοτε κυβερνόν κόμμα. Όσοι είναι ολιγώτερον διαπλεκόμενοι απλώς υποβιβάζονται έως ότου ανακαλύψουν την οδό μέσω της οποίας θα καταστούν περισσότερο διαπλεκόμενοι. Η Υπηρεσία εκμαυλίζεται και εκπίπτει της ιερής ανθρωπιστικής αποστολής της.

Επιπλέον, αυτοί οι κατά τεκμήριο ολιγώτερον άξιοι και ισχυρότερα διαπλεκόμενοι αποκτούν το δικαίωμα να εντέλλουν το σύνολο των ιατρών της περιοχής ευθύνης του Κέντρου Υγείας να υπηρετήσουν στο Κ. Υ. για την κάλυψη ‘εκτάκτων’ αναγκών αυτού και να καταγγέλλουν την ‘σύμβαση με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.’ όποιου ιδιώτη ιατρού δεν ανταποκριθεί (άρθρο 45 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου).

Αυθαίρετα, αντισυνταγματικά και πραξικοπηματικά παραβιάστηκε η νομικά κατοχυρωμένη ιατρική ιεραρχία στο Κ. Υ. Αίγινας όταν δεν ορίσθην εγώ ως Υπεύθυνη για την Επιστημονική Λειτουργία του.

Τώρα, με το παρόν νομοσχέδιο, καταργείται κάθε κριτήριο επιλογής του Υπευθύνου, καταργείται κάθε ασφαλιστική δικλείδα εναλλαγής στην θέση αυτή των υπηρετούντων ιατρών, τίθεται ο κάθε ιδιώτης ιατρός υπό την προαίρεση του αδιαφανώς διορισμένου Υπευθύνου του Κέντρου Υγείας.

Αντί για επιστήμων του ανθρωπισμού, ο ‘γιατρός για όλους’ θα είναι υποχείριο του εκάστοτε κομματικού εντεταλμένου/κομισάριου.
 
Κύριε Δήμαρχε,
Με την παρούσα επιστολή μου σας παρακαλώ να λάβετε εσείς καθαρή και διαφανή θέση στην δημόσια διαβούλευση του νομοσχεδίου «Γιατρός για όλους» και να αντικρούσετε τις προαναφερθείσες διατάξεις.
Επειδή η Αίγινα έχει την εμπειρία του κομματικού πραξικοπήματος στο Κέντρο Υγείας της.
Επειδή η Αίγινα ‘πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδος’ μπορεί και οφείλει να πρωτεύσει στον σεβασμό της νομιμότητας, στην υπεράσπιση του κύρους της και στον σεβασμό της αξιοκρατίας.
 
Με τιμή,
 
Παναγιώτα Χατζηαλεξιάδη-Καραβαζάκη
Γενική Ιατρός,
τ.Διευθύντρια Ε.Σ.Υ. του Κ. Υ. Αίγινας.