Ευχαριστήριο προς τους συμμετέχοντες, στο ετήσιο μνημόσυνο του Παναγιώτη Νεκταρίου Ηρειώτη.

Ευχαριστήριο προς τους συμμετέχοντες, στο ετήσιο μνημόσυνο του Παναγιώτη Νεκταρίου Ηρειώτη, πολιτικού μηχανικού,  εγγονό του Παναγή Ηρειώτη και βαπτιστικό της Πολύμνιας Ηρειώτου.

Η αδελφή του Ελένη Ηρειώτου,