Άμεση ανάγκη για αίμα στο Τζάνειο ή στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας Πατρών.

Άμεση ανάγκη για αίμα στο Τζάνειο νοσοκομείο ή στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας Πατρών, στο όνομα Νικολακόπουλος Κανέλος, του Παναγιώτη. Όποιος είναι εθελοντής αιμοδότης, που θέλει να δώσει ας επικοινωνήσει: Νικολακοπούλου Παρασκευή, τηλ: 6988416314.