Επιστολή του κ. Παναγιώτη Κουκούλη για την ζημιά στον υποθαλάσσιο αγωγό της Αίγινας.

Η ζημιά στον υποθαλάσσιο αγωγό – 2 σχόλια

Παρακολουθώ με ενδιαφέρον και ανησυχία τα τελευταία γεγονότα με την ζημιά στον υποθαλάσσιο αγωγό και την συνεπακόλουθη διακοπή της υδροδότησης του νησιού μας με νερό ΕΥΔΑΠ. Μιας και ασχολούμαι με τον υποθαλάσσιο αγωγό τα τελευταία 19 χρόνια, ας μου επιτραπεί να διατυπώσω, στο παρόν στάδιο, δύο σχόλια.

Το πρώτο αφορά στην τοποθέτηση του δημάρχου Γ. Ζορμπά στην συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής στις 26/1/2024, δύο ημέρες μετά την ζημιά. Στη συνεδρίαση αυτή η επικεφαλής της μειοψηφίας κυρία Αλεξίου τον ρώτησε για την εξέλιξη της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 13/2/2023 που ζητούσε την εκπόνηση μελέτης για την εκτίμηση και διαχείριση κινδύνου του έργου του υποθαλάσσιου. Ο κ. Ζορμπάς ομολόγησε ότι δεν έχει κάνει τίποτε για την μελέτη αυτή και συνέχισε προσπαθώντας να υποτιμήσει την σπουδαιότητά της, ισχυριζόμενος πως η μελέτη δεν έχει σχέση με την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί εξαιτίας της ζημιάς.
Στους ισχυρισμούς του κ. Ζορμπά επιθυμώ να σχολιάσω τα εξής: Κατ’ αρχάς, σε θεσμικό επίπεδο, οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου είναι υποχρεωτικές για τον δήμαρχο και η μη εφαρμογή τους συνιστά παράβαση καθήκοντος. Και δεύτερον, ότι η συγκεκριμένη μελέτη, αν είχε συνταχθεί, θα έδινε τεκμηριωμένες και σαφείς απαντήσεις ακριβώς στα ερωτήματα που έχουν τεθεί εξαιτίας της ζημιάς.

Προς τούτο, παραθέτω το σχετικό απόσπασμα από την εισήγησή μου κατά τη συζήτηση του θέματος στην συνεδρίαση της 13/2/2023:

«Τα ερωτήματα, τα οποία τίθενται σχετικά με την ασφαλή λειτουργία του υποθαλάσσιου αγωγού, και τα οποία εντείνονται μετά τις πράξεις δολιοφθοράς, περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και τα εξής:
1. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι που απειλούν το έργο;
2. Ποιες είναι οι πιθανότητες να συμβούν;
3. Τι ζημιές και βλάβες μπορεί να προξενήσουν;
4. Πώς επισκευάζεται τυχόν ζημία ώστε να αποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία του αγωγού;
5. Ποιος είναι ο χρόνος που απαιτείται για την επισκευή και την αποκατάσταση;
6. Ποιες είναι οι δυνατότητες για πρόβλεψη – πρόληψη – αποτροπή των ζημιών;
7. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων ανάγκης;
8. Είναι απαραίτητη η ασφαλιστική κάλυψη του έργου; Και για ποιους κινδύνους;
9. Ποιοι είναι οι εναλλακτικοί τρόποι υδροδότησης σε περίπτωση διακοπής τροφοδοσίας μέσω του υποθαλάσσιου αγωγού;
10. Ποιος εναλλακτικός τρόπος τροφοδότησης είναι ο βέλτιστος και πώς μπορεί να υλοποιηθεί;
Τα ερωτήματα αυτά δεν τίθενται για πρώτη φορά. Συνοδεύουν κάθε τεχνικό έργο και η απάντησή τους είναι απαραίτητη όταν, ιδίως, πρόκειται για μεγάλα έργα με κρίσιμη λειτουργία.
Η απάντηση στα ερωτήματα δίνεται με την εκπόνηση επιστημονικής μελέτης Εκτίμησης και Διαχείρισης Κινδύνου.»
Αν είχε εκπονηθεί αυτή η μελέτη, ο δήμος θα είχε προετοιμασθεί και θα είχε στα χέρια του έναν συγκροτημένο και τεκμηριωμένο οδηγό για τις ενέργειες που πρέπει να κάνει. Αντί γι’ αυτόν τον τρόπο της προνοητικότητας, της πρόβλεψης και της προετοιμασίας ο κ. Ζορμπάς προτιμά και ακολουθεί την μέθοδο «βλέποντας και κάνοντας». Αυτό, όμως, δεν είναι προς το συμφέρον του Δήμου και των πολιτών, ιδιαίτερα όταν αφορά στην ζωτική λειτουργία της υδροδότησης του νησιού.

Το δεύτερο σχόλιο αφορά στην έρευνα που γίνεται για τον προσδιορισμό των συνθηκών και των αιτίων που προκάλεσαν την ζημιά στον υποθαλάσσιο αγωγό. Εκτιμώ ότι ο Δήμος Αίγινας, ως ο κύριος του έργου, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να συμμετάσχει ενεργά στην σχετική διαδικασία. Προς τούτο, οφείλει να διορίσει ανεξάρτητο πραγματογνώμονα, ο οποίος θα διενεργήσει την σχετική διερεύνηση και θα εκδώσει σχετικό πόρισμα. Ο ανεξάρτητος αυτός πραγματογνώμων πρέπει να διαθέτει υψηλή και εξειδικευμένη τεχνική επάρκεια στα έργα υποθαλάσσιων αγωγών.

Η διοίκηση του Δήμου όφειλε να είχε διορίσει ανεξάρτητο πραγματογνώμονα από την πρώτη στιγμή. Ας το πράξει τώρα, το ταχύτερο δυνατόν. Ο ακριβής προσδιορισμός των αιτίων και των συνθηκών, υπό τις οποίες συνέβη η ζημιά στον υποθαλάσσιο αγωγό, θα καθορίσει τις περαιτέρω αναγκαίες ενέργειες, ώστε να διασφαλισθούν αφενός η ομαλή υδροδότηση του νησιού και αφετέρου τα γενικότερα συμφέροντα του Δήμου.

Παναγιώτης Κουκούλης
Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. – πρώην Δήμαρχος Αίγινας