Διεθνές Ιστορικό Συνέδριο

Διεθνές Ιστορικό Συνέδριο με τίτλο "Κατοχή - Αντίσταση & Εμφύλιος στην Αθήνα και τις μεγάλες πόλεις" θα διεξαχθεί στην Αίγινα από τις 21 - 24 Ιουνίου. Συνδιοργάνωση: Δήμος Αίγινας - Δίκτυο Μελετών Εμφυλίων Πολέμων. Σύντομα περισσότερα.