Γ.Σ. Σαρωνικού. Την ερχόμενη Κυριακή.

Για την ερχόμενη Κυριακή 24 Ιουνίου μεταφέρθηκε η Γενική Συνέλευση του Α.Ο.Α. Σαρωνικός, καθώς δεν υπήρξε η προβλεπόμενη από τον κανονισμό απαρτία των εγγεγραμμένων μελών του.