Η απάντηση του Δήμου Αίγινας στο Δελτίο Τύπου της ΛΕΒΕ Ν.Ε. για τη μεταφορά του νερού.

Δήμος Αίγινας. Δελτίο Τύπου.
Με βάση τα σοβαρότατα προβλήματα στην υδροδότηση του Νησιού και απαντώντας στο σημερινό Δελτίο Τύπου της Ναυτικής Εταιρείας ΛΕΒΕ, επισημαίνουμε τα παρακάτω προς ενημέρωση του κοινού:

Α) Το πρόβλημα έλλειψης νερού δημιουργήθηκε στις 17/8/2014 και υφίσταται έως και σήμερα, επειδή η Εταιρεία εντελώς ανεξήγητα και χωρίς καμιά ενημέρωση του Δήμου ΑΠΕΣΥΡΕ οτο υδροφόρο πλοίο ΛΙΜΕΝΑΡΙ, το οποίο, σύμφωνα με επίσημους δορυφορικούς χάρτες, βρέθηκε ελλιμενισμένο στη Σούδα Χανίων Κρήτης. Μετά την διακοπή των δρομολογίων από το συγκεκριμένο πλοίο οι ποσότητες μεταφερόμενου νερού μειώθηκαν κατά τουλάχιστον 2000 κμ ημερησίως, γεγονός που σε συνάρτηση με το ότι τα δυο εναπομείναντα υδροφόρα πλοία ΦΙΛΙΑΤΡΑ και ΙΩΑΝΝΗΣ Λ εξυπηρετούν με εκ περιτροπής δρομολόγια και το Δήμο Αγκιστρίου, δημιουργεί το τεράστιο έλλειμμα στην υδροδότηση του Νησιού.

Β) Οι αιτιάσεις της Ναυτικής Εταιρείας ΛΕΒΕ ότι τα προβλήματα δημιουργήθηκαν από κακές καιρικές συνθήκες , προβληματα ηλεκτροδότησης ή προβληματική αντλία του Δήμου δεν ευσταθούν διότι:

α) Με τις ίδιες καιρικές συνθήκες το υδροφόρο πλοίο της ΙΩΑΝΝΗΣ Λ εκτέλεσε δρομολόγιο προς το Αγκίστρι, στις 17/8/2014.

β) Η διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος στην περιοχή λιμένα Λεοντίου, χωρίς μάλιστα ο Δήμος να προειδοποιηθεί από τη ΔΕΔΔΗΕ ώστε να θέσει σε λειτουργία τη γεννήτριά του, επέφερε μόνο τρίωρη καθυστέρηση στην παροχή νερού και όχι γενικότερο πρόβλημα.

γ) Τέλος και ο ισχυρισμός της Εταιρείας ότι τα προβλήματα στην υδροδότηση ψηλών σημείων του Νησιού οφείλονται σε προβληματική λειτουργία της αντλίας του Δήμου δεν ευσταθεί, διότι όχι μόνο η αντλία λειτουργεί κανονικά, αλλά ο Δήμος διαθέτει και εφεδρική.

Επαναλαμβάνουμε για μια ακόμα φορά ότι κυρίαρχος λόγος για τα προβλήματα στην υδροδότηση είναι τα μη επαρκή δρομολόγια των υδροφόρων πλοίων της Εταιρείας και την καλούμε να επαναπροσδιορίσει τη θέση της, για να διορθωθεί ΑΜΕΣΑ η σημερινή προβληματική κατάσταση.