Στο καθαρισμό και την απόφραξη των φρεατίων θα προχωρήσει η τεχνική υπηρεσία του Δήμου.

Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, από το Γραφείο Επόπτη Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αίγινας υποβλήθηκε τεχνική έκθεση για τον καθαρισμό και την απόφραξη των φρεατίων, που βρίσκονται κατά μήκος της παραλίας και σε κάθετους δρόμους της, με σκοπό να γίνεται ομαλά η απορροή των ομβρίων υδάτων και να μην ευνοούνται οι συνθήκες για τα κουνούπια και άλλους βλαβερούς οργανισμούς. Η πίστωση ανέρχεται στο ποσό των 2.398 ευρώ το οποίο περιλαμβάνει ΦΠΑ. Κατά τη συζήτηση του θέματος τα μέλη της οικονομικής επιτροπής φάνηκε να προσανατολίζονται στον καθαρισμό τον φρεατίων από την τεχνική υπηρεσία του δήμου και όχι με τη μέθοδο της απευθείας ανάθεσης σε εργολάβο όπως είχε γίνει πέρυσι.

Από το καθημερινό Ενημερωτικό Δελτίο στο ραδιόφωνο του Aegina Portal



Το σκεπτικό ήταν ότι πρόκειται για μία εργασία που μπορεί να την αναλάβει η αρμόδια τεχνική υπηρεσία, χωρίς ο δήμος να επιβαρυνθεί το κόστος ενοικίασης του μηχανήματος. Τα φρεάτια είχαν να καθαριστούν χρόνια, ενώ πέρυσι καθαρίστηκαν με ανάθεση σε εργολάβο. Το κόστος ανά φρεάτιο κατά τον  καθαρισμό που είχε γίνει πέρυσι ανήλθε σε 60 ευρώ ανά φρεάτιο, κόστος υψηλό όπως σχολιάστηκε. Η φετινή προσφορά ήταν 27 ευρώ. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κύριος Κώστας Γεννίτσαρης που συμμετείχε στη συζήτηση του θέματος πρότεινε τον καθαρισμό με ειδικό μηχάνημα, σημειώνοντας ότι διαθέτει μόλις δύο υπαλλήλους και ότι τεχνικά το έργο θα γίνει καλύτερα.

Ο κύριος Γιώργος Σκαλτιώτης πρότεινε τον καθαρισμό των φρεατίων από υπαλλήλους του Δήμου, σημειώνοντας ότι τα 27 ευρώ ανά φρεάτιο είναι υψηλό κόστος. Την άποψη του καθαρισμού των φρεατίων από υπαλλήλους του δήμου πρότεινε εξ αρχής ο κύριος Νίκος Πτερούδης. Να σημειώσουμε ότι τα φρεάτια που βρίσκονται στην περιοχή είναι 102, ενώ σύμφωνα με την τεχνική έκθεση θα καθαριστούν τα 70. Το θέμα θα συζητηθεί εκ νέου.