Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για την απομάκρυνση επικίνδυνων για την ασφάλεια αγκυροβολίων.

Με την ανάσυρση των δύο τελευταίων αγκυροβολίων από τον πυθμένα του εσωτερικού λιμένα της Αίγινας, ολοκληρώθηκε η επιχείρηση για την απομάκρυνση δέκα παρόμοιων αγκυροβολίων κατασκευασμένων από μπετόν, τα οποία με την πάροδο των χρόνων δημιούργησαν προβλήματα στην ασφάλεια του λιμανιού, αφού συχνά γίνονταν η αιτία ώστε να προκληθούν προβλήματα κατά τη διαδικασία του ελλιμενισμού ή της αναχώρησης πολλών σκαφών αναψυχής.

Η απομάκρυνση των αγκυροβολίων έγινε με απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας.