Δράση για τον καθαρισμό της περιοχής των "Σαλαμινομάχων".

Δελτίο Τύπου.
Απέδωσε ποικίλα "λάφυρα " η εξόρμηση καθαριότητας στον ιστορικό αρχαιολογικό χώρο των τάφων των Σαλαμινομάχων την Κυριακή 23 Νοεμβρίου: Σκελετοί καθισμάτων, αποκολλημένος στύλος οδικού σήματος, σιδερένια απορρίμματα (που θα γίνουν ... γλυπτά), και τα, οικεία σε εμάς από τις προηγούμενες εξορμήσεις, απορρίμματα συνευρέσεων στον ιστορικό χώρο.

Μπάζα από οικοδομικές εργασίες που ήσαν σωρευμένα εδώ και εκεί δεν ήταν δυνατόν να απομακρυνθούν με τα χέρια μας.

Αντίθετα, καθαρίστηκε με την χρήση τσουγγρανών που μας δάνεισε ο Δήμος μας το φρεάτιο που εκβάλλει στην παραλία "Καλαμιές".
Χαρά μας ήταν η συμμετοχή και νέων εθελοντών.

Την επόμενη Κυριακή θα συνεχίσουμε σε άλλη πλευρά του νησιού μας.
Ομάδα Πολιτών Αίγινας για την Ελληνική Πολιτική.