Αδειοδοτήθηκε ο βιολογικός της ψαραγοράς.


Αδειοδοτήθηκε το έργο του βιολογικού που αφορά στη διαχείριση των υγρών αποβλήτων της κεντρικής ψαραγοράς της Αίγινας και σύντομα θα πρέπει να αναμένεται η τοποθέτηση ενός συστήματος το οποίο θα έχει την δυνατότητα να πραγματοποιεί βιολογικό καθαρισμό σε τριάντα κυβικά υγρών αποβλήτων ημερησίως. Το σύστημα που έχει προμηθευτεί ο Δήμος της Αίγινας και αναμένεται να έρθει σύντομα στο νησί, έχει κόστος 140.000 ευρώ και θεωρείται ένα από τα ακριβά μηχανήματα βιολογικού καθαρισμού, ακριβώς γιατί προορίζεται για επεξεργασία τέτοιου είδους αποβλήτων. Μετά την επεξεργασία το σχετικά καθαρό νερό θα εκρέει προς τη θάλασσα.

Η ψαραγορά, επίκεντρο της παλιάς αγοράς της Αίγινας είναι ένας τόπος καθημερινής συγκέντρωσης εκατοντάδων κατοίκων του νησιού αλλά και επισκεπτών, που ωστόσο στερείται έργων υποδομής τα οποία θα οδηγούσαν στη βελτίωση των συνθηκών για όσους εργάζονται σε αυτή και φυσικά των καταναλωτών.