Σε επίπεδο Κομισιόν η διερεύνηση του θέματος για μονάδα σκυροδέματος στην Αίγινα.

Σε διαρκή εξέλιξη βρίσκεται όπως φαίνεται ένα ζήτημα που απασχόλησε την κοινή γνώμη της Αίγινας την προηγούμενη περίοδο. Σε Δελτίο Τύπου που εξέδωσε πριν από λίγο το γραφείο Τύπου του ΣΥΝ  για το γνωστό θέμα της εγκατάστασης μονάδας σκυροδέματος στην περιοχή της Σκοτινής αναφέρονται τα ακόλουθα:

"Απάντηση του Επιτρόπου Δήμα στον ευρωβουλευτή Δ. Παπαδημούλη. Η Επιτροπή θα υποβάλει ερώτημα στις ελληνικές αρχές, κατά πόσον η εγκατάσταση σκυροδέματος στην Αίγινα καλύπτεται ή όχι από το κοινοτικό δίκαιο και θα ζητήσει επιβεβαίωση σχετικά με την πλήρη εφαρμογή των απαιτήσεων.

Αυτό απάντησε ο Επίτροπος για το Περιβάλλον κ. Δήμας στον ευρωβουλευτή του ΣΥΝ Δ. Παπαδημούλη.

Ο Έλληνας ευρωβουλευτής με ερώτησή του ενημέρωσε την Κομισιόν για την εγκατάσταση μονάδας σκυροδέματος μέσα σε ρέμα στην Αίγινα, η οποία συνεχίζει παρά την αναστολή λειτουργία της από το Συμβούλιο Επικρατείας και ζητούσε από την Επιτροπή να επικοινωνήσει με τις ελληνικές αρχές για το ζήτημα και να βεβαιώσει ότι η μονάδα λειτουργεί σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει η κοινοτική νομοθεσία για το περιβάλλον.

Ο Επίτροπος, στην απάντησή του, αναφέρθηκε στην σχετική κοινοτική νομοθεσία και ιδιαίτερα στην Οδηγία 2008/1 για την λειτουργία των μεγάλων βιομηχανικών εγκαταστάσεων (Οδηγία IPPC) επισημαίνοντας ότι: «Η οδηγία IPPC θέτει το πλαίσιο για ένα ολοκληρωμένο σύστημα αδειοδότησης.


Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών οφείλουν να διασφαλίζουν ότι οι εγκαταστάσεις λειτουργούν σύμφωνα με τις οριακές τιμές εκπομπών για όλους τους σχετικούς ρύπους καθώς και με άλλους όρους βάσει των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών» Πιο συγκεκριμένα για τις μονάδες σκυροδέματος ο κ.Δήμας διευκρίνισε ότι: «Μία από τις δραστηριότητες που καλύπτει η οδηγία IPPC είναι η παραγωγή τσιμέντου κλίνκερ σε περιστροφικούς κλιβάνους με παραγωγική ικανότητα άνω των 500 τόνων ή σε άλλου είδους κλιβάνους με παραγωγική ικανότητα άνω των 50 τόνων ημερησίως.

Οι άλλες δραστηριότητες που αφορούν την παραγωγή σκυροδέματος δεν καλύπτονται από την οδηγία IPPC.» Καταλήγοντας ο Επίτροπος Δήμας τόνισε ότι: «Εάν η εγκατάσταση καλύπτεται από την οδηγία IPPC, εναπόκειται στις αρμόδιες αρχές της Ελλάδας να διασφαλίσουν ότι τηρούνται οι απαιτήσεις της οδηγίας.
Αυτή τη στιγμή η Επιτροπή δεν έχει υπόψη της τυχόν παραβάσεις της κοινοτικής νομοθεσίας εξαιτίας της λειτουργίας της εν λόγω εγκατάστασης.

Ωστόσο, η Επιτροπή θα υποβάλει ερώτημα στις ελληνικές αρχές σχετικά με το κατά πόσον η εγκατάσταση καλύπτεται ή όχι από την οδηγία IPPC και, εάν καλύπτεται, θα ζητήσει επιβεβαίωση σχετικά με την πλήρη εφαρμογή και τήρηση των απαιτήσεων της οδηγίας.» Αναφερόμενος στο ζήτημα ο Δ. Παπαδημούλης έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Μετά και την ενεργοποίηση της Κομισιόν που προκάλεσε η παρέμβασή μας, οφείλουν πλέον και οι αρμόδιες αρχές να πάψουν να αδρανούν, να κωλυσιεργούν και αναβάλουν.

Ήδη από τις 26 Ιουνίου 2008 επιτροπή του Συμβουλίου της Επικρατείας αποφάσισε την αναστολή της λειτουργίας της μονάδας σκυροδέματος.

Σε συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών θα επιμείνουμε αξιοποιώντας όλα τα νόμιμα μέσα προκειμένου να προστατευτεί το περιβάλλον και να αποτραπούν οι αρνητικές επιπτώσεις στην δημόσια υγεία.»