Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Γενικού Λυκείου Αίγινας. - Δελτίο Τύπου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο παραβρέθηκε με εκπροσώπους του σε συνάντηση στο Δημαρχείο Αίγινας, στις 18/12/2008, όπου έγιναν επίσημες ανακοινώσεις της Δημοτικής Αρχής, για τις ενέργειες που προγραμματίζει για την επιτάχυνση των διαδικασιών εκτέλεσης των εργασιών διαρρύθμισης των χώρων του ΕΠΑΛ Αίγινας, με τελικό σκοπό την προσωρινή μεταστέγαση του 1ου Γυμνασίου Αίγινας, στις 8/1/2009 και την κατάργηση της διπλοβάρδιας. Με ομόφωνη απόφασή του, της 19/12/2008 και σε συνέχεια και προηγούμενων ανακοινώσεων του Συλλόγου:

1) Εκφράζει την αισιοδοξία του μετά τις δρομολογούμενες ενέργειες εκ μέρους του Δήμου.

2) Ευχαριστεί τον κ. Δήμαρχο, τους νυν Αντιδημάρχους, τον πρώην Αντιδήμαρχο (2007) και τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας για την πρόθεσή τους να διαθέσουν χρήματα από την αποζημίωσή τους για την κάλυψη μέρους των δαπανών και την γρηγορότερη εκτέλεση των έργων.

3) Ευχαριστεί όλους όσους συνέβαλαν με τις ως τώρα ενέργειες τους για το θετικό αυτό αποτέλεσμα αυτό και εκδίδει σχετικό ενημερωτικό δελτίο προς τα μέλη του Συλλόγου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Κουκούλης Νεκτάριος

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ – Σαΐνη Αγγελική