Τοποθετούνται οι στάσεις τις Δημοτικής Συγκοινωνίας.


Τις πινακίδες με τον χάρτη που παρουσιάζει τις τρεις γραμμές της Δημοτικής Συγκοινωνίας, θα αρχίσουν να βλέπουν όλο και πιο συχνά οι κάτοικοι της Αίγινας, καθώς αυτές τοποθετούνται σε κεντρικά σημεία που ορίζονται από την διέλευση των οχημάτων. Η Δημοτική Συγκοινωνία που είναι κάτι καινούργιο σαν ιδέα, φιλοδοξεί να προσφέρει ήπιες λύσεις στις μετακινήσεις από την περιφέρεια προς το κέντρο, αποφορτίζοντας τον κυκλοφοριακό σκελετό της πόλης από τα εκατοντάδες αυτοκίνητα.

Οι πινακίδες προσφέρουν γρήγορα όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τη μετακίνηση του επιβάτη από και προς το κέντρο και προς τους τρεις άξονες, τις τρεις γραμμές: Αίγινα - Κέντρο Υγείας - Αίγινα, Αίγινα - Λαζάρου Πλάκες - Αίγινα και Αίγινα - Φάρος - Αίγινα. Σύμφωνα με τον χάρτη στις πινακίδες και για τις τρεις γραμμές έχει οριστεί ως αφετηρία το λιμάνι, ενώ τα δρομολόγια γίνονται κάθε μία ώρα.

Οι τυπικές συζητήσεις που γίνονται μεταξύ των κατοίκων αναφορικά με τη νέα Δημοτική Υπηρεσία αφορούν κυρίως στην ακρίβεια της τήρησης του προγράμματος των δρομολογίων, ως ένα απαραίτητο συστατικό για την επιτυχία του, ενώ αρκετοί είναι εκείνοι που αναρωτιούνται εάν θα μπορεί πρακτικά να υπάρξει σύνδεση (ανταπόκριση) μεταξύ δύο γραμμών. Κάποιοι από αυτούς που εργάζονται στο κέντρο θεωρούν πολύ βολική την κόκκινη γραμμή (είναι η γραμμή 2 που συνδέει το κέντρο με τις δημόσιες υπηρεσίες και τα ταμεία) ενώ δεν λείπουν και οι κάτοικοι του νησιού που θα ήθελαν αυτές οι γραμμές να περιλαμβάνουν περισσότερες και πιο απομακρυσμένες περιοχές.