Ιδιαίτερα επικίνδυνες οι συνθήκες από τα κλαδέματα. Το παράδειγμα του "Βαθυπόταμου". Τι ισχύει βάσει το νέου Κανονισμού Καθαριότητας.

Ιδιαίτερα επικίνδυνες είναι οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί σε δύο σημεία απόθεσης απορριμάτων, στην άκρη του δρόμου, σε δασική περιοχή στον "Βαθυπόταμο". Τα δύο σημεία είναι γνωστά για τις μεγάλες συγκεντρώσεις απορριμάτων που έχουν παρατηρηθεί στο παρελθόν. Αυτό όμως που προκαλεί αυτή τη φορά δεν είναι τα απορρίμματα, αλλά ο μεγάλος όγκος από τις μαύρες πλαστικές σακούλες, παραγεμισμένες με κλαδέματα. Η εικόνα σε πολλές περιπτώσεις δεν έχει καμία λογική: μαύρες πλαστικές σακούλες, παραγεμισμένες με ξερές πευκοβελόνες, παρατημένες πάνω σε στρώματα από ξερές πευκοβελόνες στην άκρη του δάσους. Αυτοί που τις πετούν εκεί δεν υπολογίζουν ότι μπορεί να προκαλέσουν, έτσι εύκολα, μία τεράστια περιβαλλοντική καταστροφή. Και βέβαια δεν λείπουν τα στρώματα, τα ογκώδη αντικείμενα, έπιπλα κτλ.

Η περιοχή τριγύρω είναι επίσης μία βραδυφλεγής βόμβα, με χιλιάδες κομματάκια πλαστικού από σακούλες, να βρίσκονται ανάμεσα σε ξερόχορτα στην άκρη του δρόμου. Ένα θέαμα που μπορεί να αντικρίσει κανείς και σε άλλα σημεία του νησιού.
Ας δούμε τι ισχύει για τα κλαδέματα σύμφωνα με τον τελευταίο Κανονισμό Καθαριότητας που ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο, ο οποίος τουλάχιστον στο ζήτημα των κλαδεμάτων μοιάζει ακόμη ανεφάρμοστος, καθώς μόλις σήμερα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε το τέλος που αντιστοιχεί στην αποκομιδή και μεταφορά ογκωδών αντικειμένων και κλαδεμάτων ανά κυβικό μέτρο.

1.Δεν επιτρέπεται η απόρριψη κλαδεμάτων σε ξένες ιδιοκτησίες, κοινόχρηστους και λοιπούς χώρους της πόλης. Για την αποκομιδή κλαδεμάτων θα πρέπει οι υπεύθυνοι να συνεννοούνται με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου για την ημέρα και ώρα της αποκομιδής, εφ’ όσον ο Δήμος έχει τη δυνατότητα και την υποδομή να εκτελέσει το σχετικό πρόγραμμα. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν πριν από την αποκομιδή να έχουν καταβάλει το προβλεπόμενο τέλος αποκομιδής (ανά κυβικό μέτρο) όπως αυτό καθορίζεται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

2. Για την αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων θα πρέπει οι υπεύθυνοι να συνεννοούνται με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου για την ημέρα και ώρα της αποκομιδής, εφ’ όσον ο Δήμος έχει τη δυνατότητα και την υποδομή να εκτελέσει το σχετικό πρόγραμμα. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν πριν από την αποκομιδή να έχουν καταβάλει το προβλεπόμενο τέλος αποκομιδής (ανά κυβικό μέτρο) όπως αυτό καθορίζεται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν επιτρέπεται η απόρριψη ογκωδών αντικειμένων σε ξένες ιδιοκτησίες, κοινόχρηστους και λοιπούς χώρους της πόλης.

3. Ειδικότερα οι υπεύθυνοι καταστημάτων κ.λ.π. υποχρεούνται τα πάσης φύσης απορρίμματα συσκευασίας (χαρτοκιβώτια, κ.λπ.) να τα τοποθετούν στους κάδους ανακύκλωσης αφού έχουν προηγουμένως ελαχιστοποιήσει τον όγκο τους με πίεση, περίδεση κ.λπ.

4. Ειδικά για τα κατάλοιπα κηπευτικών εργασιών: α) Φύλλα, ξηρά άνθη, χόρτα, υπόλοιπα καθαρισμών κήπων, γκαζόν κ.λπ. συσκευάζονται σε ανθεκτικούς σάκους όπως τα οικιακά απορρίμματα.

β) Υπόλοιπα χώματος, κοπροχώματος κ.λπ απομακρύνονται υποχρεωτικά από τους υπευθύνους με δική τους φροντίδα και μέσα.

5. Στους μη συμμορφούμενους με τις ανωτέρω διατάξεις ο Δήμος επιβάλλει πρόστιμα ως κατωτέρω:

Εγκατάλειψη ογκωδών στο πεζοδρόμιο άνευ συνεννοήσεως ή νωρίτερα από μία μέρα πριν την καθορισμένη 300 ευρώ.
Απόρριψη ογκωδών στο ρέμα, δασική έκταση, ακτές ή θάλασσα 1.000 ευρώ.
Απόρριψη ογκωδών σε ξένη ιδιοκτησία ή κοινόχρηστο χώρο 600 ευρώ.
Φύλλα κ.λπ. εκτός σάκων 200 ευρώ.
Απόρριψη κλαδεμάτων σε κοινόχρηστους χώρους 400 ευρώ.
Απόρριψη κλαδεμάτων στο ρέμα 400 ευρώ.
Απόρριψη εξωτ. αστικών απορριμμάτων σε ξένη ιδιοκτησία 400 ευρώ.
Ακάθαρτα πεζοδρόμια (άρθρ. 7 παρ. 3) 400 ευρώ.
 
Επίσης, σε άλλη παράγραφο σχετική με τις υποχρεώσεις του Δήμου αναφέρεται ότι: Ο Δήμος δεν υποχρεούται γενικά: α) Στην αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση κλαδεμάτων (κλαδιών) σε δεμάτια. Η τοποθέτηση μεγάλων όγκων κλαδεμάτων στα πεζοδρόμια απαγορεύεται για λόγους προστασίας από πυρκαγιές αλλά και για αισθητικούς λόγους.
 
Αν η Υπηρεσία Καθαριότητας θα καταφέρει να εφαρμόσει τις διατάξεις του επικαιροποιημένου κανονισμού, ειδικά σε τόσο ευαίσθητες περιπτώσεις όπως είναι η προστασία του περιβάλλοντος, θα φανεί σύντομα. Αν όχι, πολλοί είναι αυτοί που φοβούνται, ότι οι κίνδυνοι θα μεγιστοποιούνται στο νησί από χρονιά σε χρονιά.

Το παράδειγμα το δύο σημείων, μοναδικής ομορφιάς, της περιοχής του"Βαθυπόταμου" είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικό. Όσο αφορά τα κλαδέματα παραμένει το ίδιο για χρόνια. Θα αντιμετωπιστεί μόνο (οπότε και η εικόνα θα αλλάξει) αν υπάρχει βούληση, δυνατότητα επιβολής των διατάξεων και βέβαια εκπαίδευση των κατοίκων και των παραθεριστών του νησιού.