Ξεκίνησαν τα έργα για την αποκατάσταση της θεμελίωσης γέφυρας στο ρέμα της Σκοτεινής.

Στο τμήμα που ορίζει η οδός Καποδιστρίου, ξεκίνησαν οι εργασίες στη γέφυρα που βρίσκεται στο ρέμα της Σκοτεινής. Η θεμελίωση της γέφυρας είχε υποστεί σοβαρές φθορές από τις πλημμύρες και τις έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ετών. Επίσης γίνεται ενίσχυση στα πρανή, ενώ τις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσει η διαπλάτυνση σε κάποια σημεία του ρέματος στην ίδια περιοχή. Το έργο εκτελείται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων.

Αναφορικά με άλλο έργο για το ρέμα της Σκοτεινής, να σημειώσουμε ότι από την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων είχε εγκριθεί ήδη από την αρχή του χρόνου το ποσό των 200.000 ευρώ για τη μελέτη υδροταμιευτήρα.