Νέα βλάβη σήμερα το πρωί στην ίδια γραμμή του αγωγού, στον παραλιακό δρόμο της περιοχής του Αγίου Βασιλείου.


Πριν συμπληρωθεί ένα 48ωρο από την προηγούμενη βλάβη, στην ίδια γραμμή του αγωγού, στον παραλιακό δρόμο της περιοχής του Αγίου Βασιλείου, προκλήθηκε μία νέα στην ίδια περιοχή, κοντά στην προηγούμενη. Το σκηνικό το ίδιο, με τους τεχνικούς της Υπηρεσίας Ύδρευσης να τρέχουν για να αντικαταστήσουν το φθαρμένο τμήμα του σωλήνα.

Κάποιοι από τους λόγους που έχουν οδηγήσει σε αυτού του είδους τα επαναλαμβανόμενα προβλήματα περιγράφηκαν σε προηγούμενη δημοσίευση δύο ημέρες πριν. Η σκέψη βέβαια, με αυτές τις μεγάλες βλάβες να επαναλαμβάνονται, οδηγείται στα προβλήματα που θα προκύψουν σε περιόδους μεγάλων καταναλώσεων, όταν η ζήτηση θα είναι μεγαλύτερη και η ανάγκη για αυξημένη τροφοδοσία θα αυξάνει και την πίεση στους αγωγούς.