Ξεκινά σήμερα η αντιπυρική περίοδος.


Ξεκινά από σήμερα 1η Μαΐου και θα διαρκέσει μέχρι και το τέλος του Οκτωβρίου η αντιπυρική περίοδος και στην Αίγινα, όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου οι πολίτες απαγορεύεται να καίνε ξερά χόρτα, κλαδιά και άλλα γεωργικά υπολείμματα, σε δάση, δασικές, χορτολιβαδικές και αγροτικές εκτάσεις λόγω αυξημένης επικινδυνότητας. Η καύση των παραπάνω επιτρέπεται μόνο με ειδική άδεια.
Η αμέλεια και οι ανθρώπινες δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα σε περιοχές από τις οποίες μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά, είναι τις περισσότερες φορές οι ακόλουθες:
  • Καθάρισμα χωραφιών με καύση χωρίς την χρήση μέτρων.
  • Από σπινθήρες μηχανημάτων κοπής και συγκόλησης
  • Φυσικά από το πέταμα αναμμένων τσιγάρων ή σπίρτων που δεν έχουν σβηστεί πριν.
  • Από την αλόγιστη χρήση εστιών φωτιάς και την εγκατάλειψη τους εντός ή κοντά σε δασικές εκτάσεις
  • Κάψιμο βοσκοτόπων
  • Από την εγκατάλειψη ή και κάψιμο σκουπιδιών σε δασικές ή άλλες επικίνδυνες περιοχές.

Η σχετική νομοθεσία για τη χρήση φωτιάς κατά την αντιπυρική περίοδο προβλέπει σύμφωνα με την 9/2000 και 9Α/2005:

1. Να ανάβεται και να διατηρείται  για οποιοδήποτε σκοπό φωτιά στην ύπαιθρο χωρίς γραπτή άδεια από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
2. Να ανάβεται και να διατηρείται για οποιοδήποτε σκοπό φωτιά εντός κατοικιών, ξενοδοχείων, εργαστηρίων, καλυβιών, ποιμνιοστασίων, σκηνών, αυλών ή περιφραγμένων ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός δασών και δασικών εκτάσεων και μέχρις απόσταση 300 μέτρων  αν δεν λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 4 της 9 και 9Α   Πυροσβεστικής Διάταξης. 3. Να τοποθετούνται, φυλάσσονται ή εγκαταλείπονται  εύφλεκτες ύλες ή άχρηστα είδη ή απορρίμματα εντός των δασών ή δασικών εκτάσεων και μέχρις αποστάσεως 300 μέτρων από αυτές σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο  6 της 9 Π.Δ.
4. Η δημιουργία χώρων απόρριψης και η καύση απορριμμάτων εντός των δασών ή δασικών εκτάσεων και μέχρις αποστάσεως 500 μέτρων από αυτές. Το άρθρο 7 της 9 και 9Α  Π.Δ. ορίζει τα ισχύοντα για τους χώρους απορριμμάτων.
5. Η εντός δασών και δασικών εκτάσεων και μέχρις αποστάσεως 100 μέτρων από αυτές καύση ανθρακοκαμίνων, όπως και η εγκατάσταση εργαστηρίου ή τεχνικού συγκροτήματος που λειτουργεί με καύσιμη ύλη χωρίς τις άδειες και  πιστοποιητικά που αναφέρονται στο  άρθρο 8 της 9 και 9Α Πυροσβεστικής  Διάταξης.
6. Η εντός δασών και δασικών εκτάσεων θήρα με όπλα, που έχουν βύσμα από ύλη, από την οποία μπορεί να μεταδοθεί φωτιά.
7. Το κάπνισμα μελισσών χωρίς τα προβλεπόμενα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 9 της 9 Π.Δ.
8. Η καύση αγρών ή αγροτικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων  χωρίς τις απαραίτητες άδειες και μέτρα που αναφέρονται  στο άρθρο 10  της 9 Π.Δ.