Έργα για την τοποθέτηση οπτικών ινών στην Καποδιστριού. Θα χρειαστεί προσοχή από τους οδηγούς. [upd]

 
Τις τελευταίες ημέρες βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες για την τοποθέτηση οπτικών ινών στην οδό Καποδιστρίου και πιο συγκεκριμένα κατά μήκος του τμήματος του δρόμου που περιλαμβάνει το ΕΠΑΛ και το Γυμνάσιο της Αίγινας. Η κυκλοφορία στην Καποδιστρίου είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη, λόγω του έργου στην εκβολή της Σκοτεινής, που έχει αποκόψει σε εκείνο το σημείο τον παραλιακό δρόμο.

Το τμήμα του οδοστρώματος όπου γίνονται οι εργασίες είναι ιδιαίτερα φορτισμένο κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών, αλλά και κατά τη διάρκεια όλης της ημέρας. Οι τεχνικές εργασίες έχουν μειώσει αναγκαστικά το πλάτος του οδοστρώματος και χρειάζεται μεγάλη προσοχή, ειδικά από όσους οδηγούν μηχανές, αλλά και από τους πεζούς, ειδικά από εκείνους που πρέπει να κινηθούν στην απέναντι πλευρά του δρόμου.

[upd] Οι εργασίες σε εκείνο το σημείο του δρόμου ολοκληρώθηκαν.