Θετική η γνωμοδότηση για την παραχώρηση παραλίας και θαλάσσιου χώρου για την κατασκευή του υποθαλάσσιου αγωγού.


Τυπική θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου σε έγγραφο του Τμήματος αιγιαλού και παραλίας της Κτηματικής Υπηρεσίας Πειραιά Νήσων και Δυτικής Αττικής, που αφορούσε στην κατασκευή του υποθαλάσσιου αγωγού, ώστε η υπηρεσία να προχωρήσει στην έκδοση απόφασης παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας και του θαλάσσιου χώρου για την εκτέλεση των έργων. Η υπηρεσία ουσιαστικά ζητούσε την γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου πάνω σε αυτό το ζήτημα.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.

Το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα για την παραχώρηση χρήσης αιγιαλού παραλίας και θαλάσσιου χώρου και πυθμένα, αποδεχόμενο ως έχει τον τεχνικό φάκελο που συντάχθηκε προς το σκοπό αυτό από την Τεχνική Εταιρεία ΤΡΙΤΩΝ κατ’ εντολή της Τεχνικής Εταιρείας ΧΡ. Δ. Κωνσταντινίδης Α.Ε. ως αναδόχου για την κατασκευή του έργου.