Στην περιοχή του Μαραθώνα θα συνεχιστεί η εκτέλεση των αμετάκλητων πρωτοκόλλων κατεδάφισης, αυθαίρετων κατασκευών εντός αιγιαλού.


Την έγκριση διάθεσης συνεργείου από τρίτους για εκτέλεση αμετάκλητων πρωτοκόλλων κατεδάφισης αυθαίρετων κατασκευών, εντός αιγιαλού, στην περιοχή του Μαραθώνα αποφάσισε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο Aegina Portal.Η απόφαση αναφέρει ανάμεσα σε άλλα ότι: "Εγκρίνουμε τη διάθεση συνεργείου από τρίτους, καθόσον οι αυθαίρετες κατασκευές βρίσκονται εντός κοινοχρήστου χώρου- αιγιαλού και ορίζουμε ως ημερομηνία εκτέλεσης της κατεδάφισης των αμετάκλητα αυθαίρετων κατασκευών , όπως αυτές περιγράφονται στο με αρ. 7/2000 πρωτόκολλο κατεδάφισης και θα υποδειχθούν επί τόπου από την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία Πειραιά- Νήσων και Δυτικής Αττικής, στη θέση "Μαραθώνας" Αίγινας του Δήμου Αίγινας , την 26-02- 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 π.μ."