Δεν θα μεταδοθούν videos των ακολουθιών της Μεγάλης Εβδομάδας, λόγω των περιορισμών της προεκλογικής περιόδου. Αφορά στις εμφανίσεις των υποψηφίων.


Από σήμερα 25 Απριλίου, σύμφωνα με την Εγκύκλιο 11 του Υπουργείου Εσωτερικών για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 3870/2010, ο οποίος μεταξύ άλλων ρυθμίζει θέματα τα οποία αφορούν την εμφάνιση των υποψηφίων των εκλογών της 26ης Μαΐου, ξεκινά η προεκλογική περίοδος (για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 3870/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 128 του ν. 4249/2014).

Αυτό σημαίνει ότι από σήμερα ξεκινούν οι περιορισμοί που ισχύουν για τις εμφανίσεις των υποψηφίων στις εκλογές της 26ης Μαΐου. Λόγω αυτής της συγκυρίας, το Aegina Portal δεν θα μεταδώσει σε video καμία από τις ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας. Αυτό θα ισχύσει, επίσης, για όλα τα θέματα που αφορούν τις βιντεοσκοπήσεις του Aegina Portal μέχρι το τέλος των εκλογών. Κι αυτό γιατί σύμφωνα με τις σχετικές διευκρινήσεις των διατάξεων, ακόμη και η παρουσία ενός υποψηφίου για 20 δευτερόλεπτα σε ένα video μίας ενημερωτικής ιστοσελίδας μπορεί να θεωρηθεί εμφάνιση.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο Aegina Portal.Η απόφαση αυτή στο Aegina Portal, λήφθηκε με γνώμονα την τήρηση της νομιμότητας, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι από την μία είναι αδύνατον να γνωρίζουμε τους κατοίκους του νησιού που θα είναι υποψήφιοι (ακόμη δεν έχει γίνει καν η κατάθεση των συνδυασμών στο πρωτοδικείο) ενώ από την άλλη το μεγαλύτερο ποσοστό των ίδιων υποψηφίων δεν έχουν πλήρη γνώση των διατάξεων.

Να διευκρινίσουμε ότι η συγκεκριμένη διάταξη αφορά μόνο στις ενημερωτικές ιστοσελίδες και όχι τις προσωπικές ιστοσελίδες των υποψηφίων. Οι ακολουθίες θα μεταδίδονται μέσω του ραδιοφώνου του Aegina Portal.