Αδειοδοτήθηκε η εκτέλεση του έργου για το παράκτιο τμήμα του Λεοντίου, που αφορά τον υποθαλάσσιο αγωγό.


Σύμφωνα με έγγραφο, που έχει ως κύριο αποδέκτη το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας και αφορά σε απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με ημερομηνία 5 Αυγούστου 2019, για την εκτέλεση του έργου της κατασκευής του υποθαλάσσιου αγωγού, σύνδεσης της νήσου Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ και ειδικότερα στην Χερσαία Ζώνη Λιμένα Λεοντίου, του έργου "Παράκτιο Τμήμα Λεοντίου Αίγινας" της μελέτης εφαρμογής. Σύμφωνα με το έγγραφο αποφασίζεται η εκτέλεση του έργου.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο η διευθύνουσα υπηρεσία οφείλει να παρακολουθεί την κανονική εκτέλεση των εργασιών σε συνεργασία με την αρμόδια Λιμενική Αρχή και να αναφέρει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής κάθε διαπιστούμενη παράβαση.