Αποφασίστηκε η ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου και ορίστηκε ανταποκριτής του ΟΑΕΔ στον δήμο Αίγινας.


Προς λύση φαίνεται ότι οδεύει το ζήτημα των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν στις υπηρεσίες του δήμου και της εξυπηρέτησης των κατοίκων του νησιού, μετά την συνταξιοδότηση του προηγούμενου υπάλληλου, που υπηρετούσε στις υπηρεσίες Ληξιαρχείου και ανταποκριτή ΟΑΕΔ . Σύμφωνα με τις αποφάσεις 694/2019 και 696/2019 ο δήμαρχος Αίγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς πρότεινε την ανάθεση των καθηκόντων Ληξιάρχου του Δήμου Αίγινας σε υπάλληλο κλάδου ΤΕ Δ/κού με αναπληρωτή του υπάλληλο κλάδου ΠΕ Δ/κού.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Η απόφαση 694/2019 θα κοινοποιηθεί στον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για έλεγχο, την έκδοση απόφασης και την δημοσίευση σε ΦΕΚ. Μέχρι να γίνει αυτό καθήκοντα Ληξιάρχου θα εκτελεί ο δήμαρχος Αίγινας.

Τέλος με τη απόφαση 696/2019 ο δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς ανακαλεί την απόφαση 471/2019 και ορίζει τον υπάλληλο, που προτείνει ως Ληξίαρχο με την προηγούμενη απόφασή του, να εκτελεί χρέη ανταποκριτή ΟΑΕΔ, παράλληλα με τα καθήκοντά του και στο ωράριο λειτουργίας της υπηρεσίας, σύμφωνα με την Προγραμματική Σύμβαση που έχει υπογραφεί μεταξύ ΟΑΕΔ και του Δήμου Αίγινας (η σύμβαση ισχύει μέχρι το τέλος του 2019).

Το θέμα είχε παρουσιαστεί από το Aegina Portal στις αρχές Ιουλίου καθώς τότε ο υπάλληλος, που είχε επωμιστεί την αρμοδιότητα του ανταποκριτή ΟΑΕΔ, επρόκειτο να συνταξιοδοτηθεί και δεν βρισκόταν πλέον στην θέση του, με αποτέλεσμα όσοι έπρεπε να εξυπηρετηθούν να πρέπει να πηγαίνουν στην υπηρεσία του Πειραιά.

Το πρόβλημα εντείνεται ακόμη περισσότερο τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο στην Αίγινα, καθώς τότε το μεγαλύτερο ποσοστό των εποχικών υπαλλήλων του καλοκαιριού σταματά να εργάζεται και χρειάζεται τις υπηρεσίες, που προσφέρει το Γραφείου Ανταποκριτή του ΟΑΕΔ στον δήμο.