Ξεκίνησε η σήμανση του Ιστορικού Κέντρου

τοποθετούνται οι πινακίδες

kik-rith-00Τη σήμανση του Ιστορικού Πυρήνα της Αίγινας ξεκίνησε ο Δήμος του νησιού και ήδη αυτή τη στιγμή η αρμόδια τεχνική υπηρεσία τοποθετεί τις αντίστοιχες πινακίδες σε περισσότερα από τριάντα επιλεγμένα σημεία στην περιφέρεια του Ιστορικού Κέντρου.
Οι πινακίδες σήμανσης αποτελούν μία από τις αναγκαίες παραμέτρους, σύμφωνα με το σχεδιασμό του Δήμου της Αίγινας, για την υλοποίηση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που έχουν δρομολογηθεί για την καλοκαιρινή περίοδο.