Ξεκίνησαν στο κεντρικό λιμάνι της Αίγινας, οι επισκευές των ραμπών στην μεγάλη προβλήτα.


Πρόκειται για την συνέχιση του έργου, που είχε σταματήσει λόγω της καλοκαιρινής περιόδου και αφορά στις δύο τελευταίες ράμπες που βρίσκονται στην μεγάλη προβλήτα. Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα επισκευαστούν οι ράμπες ένα και δύο, καθώς και ένα μέρος της ανωδομής. Οι νέες ράμπες θα διαμορφωθούν μετά από καθαίρεση των υφιστάμενων τμημάτων στο ελάχιστο απαιτούμενο πάχος, σύμφωνα με την μελέτη, προκειμένου να μην διαταραχθούν τα ύφαλα τμήματα του έργου.

Το έργο αφορά στην ανακατασκευή των τεσσάρων ακραίων κεκλιμένων επιπέδων (ραμπών) για τον καταβιβασμό του καταπέλτη των Ε/Γ- Ο/Γ που προσεγγίζουν τις εγκαταστάσεις του λιμένα της Αίγινας. Το έργο είναι του Λιμενικού Ταμείου Αίγινας και συνολικού προϋπολογισμού 124.000 ευρώ και καλύπτεται από Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.