Εκπίπτει από την θέση της πρώτης αναπληρωματικού η κ. Σβετλάνα Λεονίδη, της παράταξης "Αίγινα εν Δράσει". Δηλώσεις Δημήτρη Μούρτζη. Τι είπε για την παραλία.


Δηλώσεις στο ραδιόφωνο του Aegina Portal, σχετικά με το κώλυμα εκλογιμότητας και την έκπτωση της κ. Σβετλάνας Λεονίδη, από την θέση της πρώτης επιλαχούσας στην παράταξη "Αίγινα εν Δράσει", έκανε σήμερα ο επικεφαλής της παράταξης κ. Δημήτρης Μούρτζης.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal."Έγινε μία ένσταση από την κ. Αλεξιάδη, η οποία ήταν με τον συνδυασμό "Αίγινα Αποφασίζεις" και βεβαίως η υπόθεση πήγε και πρωτοδικείο και ενεργοποιήθηκε ο νόμος 4604/2019 ο οποίος απαγορεύει να είναι δήμαρχοι οι δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι κοινοτήτων κτλ". Ο κύριος Μούρτζης εξήγησε τους λόγους που αφορούν το κώλυμα της εκλογιμότητας.

Ας δούμε αναλυτικά τι λέει ο νόμος 4604/2019 Άρθρο 51 Τροποποιήσεις του άρθρου 14 του ν. 3852/2010

Στο άρθρο 14 του ν. 3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του ν. 4555/2018, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

3. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1, αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) Υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, των δήμων, των Περιφερειών και των νομικών προσώπων που είναι ενταγμένα στο Μητρώο Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης του δημόσιου τομέα, όπως αυτό ισχύει δώδεκα (12) μήνες πριν από τη διενέργεια των εκλογών, οι οποίοι, μέσα στο δωδεκάμηνο πριν από την διενέργεια των αυτοδιοικητικών εκλογών, άσκησαν καθήκοντα Προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου γενικής διεύθυνσης ή διεύθυνσης, στους δήμους στα διοικητικά όρια των οποίων εκτεινόταν η αρμοδιότητα των οργανικών τους μονάδων.».
και επίσης στην παράγραφο
6. Προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής: «9. Για την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4555/2018, το κώλυμα που προβλέπεται στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1, ειδικά ως προς τους Προέδρους Διοικητικών Συμβουλίων, τους διευθύνοντες και εντεταλμένους συμβούλους των πάσης φύσεως νομικών προσώπων των δήμων στους οποίους υποβάλλουν υποψηφιότητα, καθώς και το κώλυμα της περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1, ειδικά ως προς τους υπαλλήλους των δήμων και των νομικών προσώπων αυτών που είναι ενταγμένα στο Μητρώο φορέων Γενικής Κυβέρνησης, και ως προς τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης, τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, τους Διευθυντές ιατρούς που προίστανται της Ιατρικής Υπηρεσίας και των Κέντρων Υγείας, καθώς και τους υπεύθυνους συντονιστές επιστημονικής λειτουργίας Κέντρων Υγείας παύει να υπάρχει, αν τα πρόσωπα στα οποία συντρέχει το κώλυμα παραιτηθούν από τη θέση τους, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 30 του π.δ. 26/2012, πριν από την ημέρα της ανακήρυξης των υποψηφίων.».

Ο κ. Μούρτζης σημείωσε ότι "Η κυρία Σβετλάνα η οποία είναι εξαιρετικός γιατρός και άνθρωπος, είχε υποβάλει την παραίτησή της" και συμπλήρωσε ότι δεν είχε εκλεγεί αφού ήταν πρώτη επιλαχούσα. Τέλος, είπε ότι "Παραιτήθηκε αφού έμαθε ότι η συμμετοχή της ήταν μη σύννομη, κάνοντας μία δήλωσε σε εμένα. Ουσιαστικά εφαρμόστηκε ο νόμος".

Σε άλλο θέμα, ερωτηθείς για το ζήτημα των αυθαίρετων κατασκευών στην παραλία της Αίγινας, καθώς η προθεσμία για την απομάκρυνσή τους είναι μέχρι τις 15 Οκτωβρίου, ο κ. Μούρτζης είπε ότι έμαθε από ιδιοκτήτη καφετέριας ότι: "Του φώναξε ο δήμαρχος χθες το βράδυ και τους ενημέρωσε ότι έχει ένα email, στο οποίο του έλεγαν από ένα γραφείο, ότι προτιθέμεθα να εισάγουμε νόμο στην βουλή... Η πρόθεσή τους είναι να δοθεί μία παράταση". Στην ερώτηση από ποιο γραφείο; απάντησε: "Δεν ξέρω, ο δήμαρχος τους φώναξε και δεν θέλω να μιλήσω για τον δήμαρχο. Ο δήμαρχος να μιλήσει μόνος του", είπε και υπεραμύνθηκε των ενεργειών που είχε κάνει για αυτό το ζήτημα, αναφέροντας την μελέτη που είχε παρουσιάσει για την παραλία και ότι δεν επιδίωξε ποτέ να βάλει προσκόμματα στους επαγγελματίες.